Par notikumiem

Drukas versija
30. novembris, 2006

Zvērestu nodod četrpadsmit advokāti

30. novembrī svinīgā pasākumā Augstākās tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam zvērestus nodeva 14 advokāti. Viņi zvērēja būt uzticīgi Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, savā advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju vai to personu intereses, kuru lietas vada, apzinoties, ka par savu darbību jāatbild likuma priekšā.
14. novembris, 2006

Senatoram Imantam Fridrihsonam piešķir Atzinības rakstu

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatoram Imantam Fridrihsonam par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā piešķirts I pakāpes Tieslietu ministrijas Atzinības raksts un „zelta” spalva. Apbalvojumu svinīgā pasākumā tieslietu ministrs pasniedza 17. novembrī.
1. novembris, 2006

Ideja par ārkārtas tiesnešu konferences sasaukšanu joprojām neskaidra

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns šodien, 1. novembrī bija uzaicinājis Tieslietu ministru Guntaru Grīnvaldu uz tikšanos, lai pārrunātu ministra publiski pausto aicinājumu sasaukt Latvijas Republikas tiesnešu konferenci, kurā, kā uzskata Grīnvalds, vajadzētu pārvēlēt šī gada pavasarī ievēlēto disciplinārkolēģiju un runāt par tiesnešu ētikas paaugstināšanu.