Par notikumiem

Drukas versija
28. februāris, 2007

Plēnumā vēlēs Centrālās vēlēšanu komisijas locekli

Līdz piektdienai, 2. martam, tiesnešiem Augstākās tiesas priekšsēdētājam jāiesniedz priekšlikumi par Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) locekļa kandidātiem. Plēnumā, kas notiks otrdien, 6. martā, tiesneši no sava vidus ievēlēs vienu CVK locekli.
27. februāris, 2007

Gatavo grozījumus Tiesnešu disciplinārkolēģijas nolikumā

Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļi pagājušajā nedēļā pulcējās sanāksmē, lai apspriestu ierosinātos grozījumus kolēģijas nolikumā. Diskutējot par priekšlikumiem, disciplinārkolēģija secināja, ka nepieciešami grozījumi arī Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā.
23. februāris, 2007

Lietu skaita pieaugums apdraud Augstākās tiesas normālu darbu

Augstākās tiesas gada pārskata plēnumā aizvadītā gada darbs novērtēts kā ļoti apjomīgs, pietiekami kvalitatīvs un tiesu sistēmai nozīmīgs. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns plēnuma noslēgumā atzinību teica visam tiesas kolektīvam, īpaši uzsverot Civillietu tiesu palātas lielo darba apjomu, Administratīvo lietu departamenta jaunradi un augsto kvalitātes prasību līmeni, Judikatūras nodaļas ieguldījumu vienotas tiesu prakses veidošanā, kā arī Administrācijas mērķtiecīgo darbu Augstākās tiesas darba apstākļu uzlabošanā un darba efektivizēšanā.
22. februāris, 2007

Augstākā tiesa pērn izskatījusi rekordlielu lietu skaitu – 4311

Kopā ar Amerikas Tiesu advokātu padomi organizētā starptautiskā konference „Tiesneši un advokāti profesiju saskarsmē”, kas „iekustināja” tiesu sistēmā strādājošos domāt par ētikas jautājumiem; sadarbībā ar Spānijas Tieslietu ministriju realizētais projekts par Augstākās tiesas kapacitātes paaugstināšanu; Satversmes tiesneša nominēšana – šīs trīs lietas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, tiekoties ar žurnālistiem 22. februārī tradicionālajā preses konferencē pirms Augstākās tiesas gada pārskata, minēja kā aizvadītā gada pozitīvos „satricinājumus”.
20. februāris, 2007

Preses konferencē analizēs Augstākās tiesas 2006. gada darba rezultātus

Ceturtdien, 22. februārī plkst 12. 00 Augstākās tiesas 461. telpā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns aicina uz sarunu Latvijas žurnālistus, lai dienu pirms Augstākās tiesas gada pārskata plēnuma dalītos pārdomās par tiesas darba vērtējumu un problēmām.
15. februāris, 2007

Augstākā tiesa apkopojusi tiesu praksi huligānisma lietās

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments un Judikatūras nodaļa apkopojusi tiesu praksi krimināllietās par huligānismu (Krimināllikuma 231.pants). Tiesu prakse apkopota, salīdzinot 433 krimināllietu materiālus, kas izskatītas 2005. gadā trīsdesmit četrās pirmās instances tiesās, par huligānismu notiesājot 623 personas. Lai veicinātu vienveidīgu tiesu praksi un sodu politiku, tiesu prakses apkopojumā sniegtas rekomendācijas šā panta piemērošanai.
13. februāris, 2007

Augstākajā tiesā praktizējas topošie juristi

Desmit Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes piektā kursa studenti kopš 5. februāra iziet mācību praksi Augstākajā tiesā. Vēl trīs studenti praksi uzsāks 5. martā.
9. februāris, 2007

Aivaru Keišu apstiprina par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesi

Augstākās tiesas Plēnums piektdien, 9. februārī par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesi apstiprināja Aivaru Keišu.
7. februāris, 2007

Zvērestu nodod trīs zvērināti tiesu izpildītāji

7. februārī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns pieņēma trīs zvērinātu tiesu izpildītāju zvērestu.
5. februāris, 2007

Akceptē Reinholdes virzīšanu Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja amatam

Pirms parakstīt priekšlikumu par Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja iecelšanu, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns uz tikšanos aicināja Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi Silvu Reinholdi, kuru kandidātu izraudzīšanas komisija atzinusi par atbilstošāko apgabaltiesas priekšsēdētājas amatam.