Par notikumiem

Drukas versija
29. marts, 2007

Vairāki desmiti jauniešu ar interesi iepazīst Augstāko tiesu

Juristu dienu ietvaros 29.martā Augstākās tiesas durvis bija atvērtas interesentiem, kas vēlējās iepazīties ar tiesas darbu, telpām un vēsturi. Šo iespēju izmantoja turpat četri desmiti jauniešu, galvenokārt jurisprudences studenti.
27. marts, 2007

Aicina debatēt par Augstākās tiesas nākotni un tiesu iekārtas reformas formu un saturu

Ceturtdien, 29.martā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns un Senāta departamentu un tiesu palātu priekšsēdētāji Senāta zālē izteiks viedokli par Tiesu iekārtas likumprojektā ieskicēto reformu attiecībā uz Augstākās tiesas vietu un lomu Latvijas tieslietu sistēmā.
27. marts, 2007

Augstākās tiesas durvis arvērtas interesentiem

Ceturtdien,29.martā rīta pusē Augstākās tiesas durvis būs atvērtas interesentiem, kas pieteikušies ekskursijā un vēlas iepazīties ar tiesas muzeju, tiesas sēžu zālēm un citām telpām ēkā, kas 1938.gadā celta kā Tiesu pils. Savukārt plkst. 14.00 interesenti aicināti uz diskusiju par Augstākās tiesas vietu un lomu Latvijas tieslietu sistēmā.
23. marts, 2007

Guļāns piedalīsies Romas līguma 50. gadadienai veltītā starptautiskā konferencē Luksemburgā

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns 26. martā Luksemburgā piedalīsies starptautiskā konferencē „Eiropas Savienības dalībvalstu tiesību un judikatūras ietekme uz kopienu tiesību interpretāciju”.
16. marts, 2007

Pērn Latvijas tiesās visvairāk notiesāto par zādzībām un satiksmes negadījumiem

Ar katru gadu samazinās Latvijas tiesās notiesāto skaits. 2006. gadā notiesātas 9925 personas – par 1293 mazāk nekā 2005. gadā un par 3661 mazāk nekā 2003. gadā. Par to liecina Augstākās tiesas apkopotā statistika par Latvijas tiesās notiesātajām personām. Statistikas apkopojumā izmantoti Tiesu informācijas sistēmas dati.
15. marts, 2007

Latvijas Augstākā tiesa iepazīst Dānijas kolēģu pieredzi

Piecpadsmit Augstākās tiesas darbinieki – priekšsēdētājs, viņa vietnieki, tiesneši, tiesnešu palīgi, Administrācijas un Senāta kancelejas pārstāvji – šodien devušies pieredzes vizītē uz Dāniju.
14. marts, 2007

Par zādzībām piemēro iespējami vieglākus sodus

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments un Judikatūras nodaļa veikuši pētījumu par tiesu īstenoto sodu politiku, notiesājot pēc Krimināllikuma (KL) 175.panta 3.daļas par zādzību, iekļūstot dzīvoklī, citā telpā, glabātavā vai transportlīdzeklī, un pēc KL 175.panta 4.daļas par zādzību, ja tā izdarīta lielā apmērā vai to izdarījusi organizēta grupa, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas zādzību.
13. marts, 2007

Rosina pilnveidot Krimināllikuma pantus par cilvēku tirdzniecību un personu nosūtīšanu seksuālai izmantošanai

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments un Judikatūras nodaļa apkopojusi tiesu praksi lietās par cilvēku tirdzniecību un personu nosūtīšanu seksuālai izmantošanai. Tiesu prakses apkopojums nosūtīts rajonu (pilsētu) tiesām un apgabaltiesām, tieslietu ministram un ģenerālprokuroram. Ierosinājumi grozījumiem atsevišķos Kriminālllikuma pantos nosūtīti Saeimas Juridiskajai komisijai.
9. marts, 2007

Latvijas tiesnešu konferencē uzmanību pievērš ētikai un profesionalitātei

Aktuālie tiesnešu ētikas jautājumi un tiesu sistēmas politika – tie bija galvenie akcenti šodien, 9. martā, notikušajā Latvijas tiesnešu gadskārtējā konferencē, uz kuru bija pulcējušies vairāk nekā 400 tiesneši no visām valsts tiesām.
7. marts, 2007

Latvijas tiesneši konferencē spriedīs par ētiku un tiesu sistēmas politiku

Latvijas tiesneši piektdien, 9.martā, pulcēsies gadskārtējā konferencē, lai spriestu par aktuāliem tiesnešu ētikas jautājumiem un tiesu sistēmas politiku.