Par notikumiem

Drukas versija
27. aprīlis, 2007

Augstākā tiesa analizē blakus sūdzību pieauguma cēloņus

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamentā 2006. gadā saņemtas 116 blakus sūdzības, Civillietu tiesu palātā – 1138. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, blakus sūdzību skaits būtiski pieaudzis, Senātā saņemto pat divkāršojies. Ievērojamais blakus sūdzību skaita pieaugums par pirmās instances un apelācijas instances tiesas lēmumiem būtiski ietekmē tiesu noslogotību, bez tam tiesu lēmumos nereti tiek sniegta atšķirīga civilprocesuālo tiesību normu interpretācija.
25. aprīlis, 2007

Augstākās tiesas tiesneši tiekas ar ECT tiesnesi Inetu Ziemeli

24. aprīlī Augstāko tiesu apmeklēja Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) tiesnese no Latvijas profesore Ineta Ziemele. Viņa ar Augstākās tiesas senatoriem, tiesnešiem un citiem tiesas darbiniekiem pārrunāja Latvijas iedzīvotāju iesniegtās lietas Eiropas Cilvēktiesību tiesā un identificēja problēmas Latvijas tiesu lietās cilvēktiesību jomā.
24. aprīlis, 2007

Guļāns norāda Tieslietu ministrijai uz neskaidrajiem lietu sadales principiem Liepājas tiesā

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns 2007. gada 17. aprīlī nosūtījis vēstuli tieslietu ministram Gaidim Bērziņam, norādot, ka Liepājas tiesā ar priekšsēdētāja I. Jaunģelžes rīkojumu ir apstiprināta lietu sadales kārtība, kas faktiski nepaskaidro lietu sadales principus, nenodrošina caurredzamību un neveicina iespējamās korupcijas novēršanu.
20. aprīlis, 2007

Saeima ieklausījusies Augstākās tiesas viedoklī par Kriminālprocesa likuma grozījumiem

Saeima 19. aprīlī konceptuāli atbalstīja pēdējā laikā debates izraisījušos Kriminālprocesa likuma (KPL) grozījumus, vienlaikus atzīstot, ka pirms to pieņemšanas tālākajos lasījumos nepieciešamas plašākas debates un citu valstu pieredzes analīze. Līdz 21. maijam Juridiskajā komisijā deputāti par grozījumiem var iesniegt priekšlikumus.
12. aprīlis, 2007

Tiesu iekārtas likumprojektā Tieslietu padomes funkcijas neskaidras

Diskusijas un citu valstu Tieslietu padomju attīstība satur nozīmīgu pieredzi – informāciju un argumentus, kas varētu būt noderīga Latvijai, kur tiek domāts par šādas padomes izveidi,- pēc atgriešanās no Eiropas tiesnešu 3. konferences Romā atzīst Augstākās tiesas senatore Veronika Krūmiņa. Konferencē, kuras tēma bija “Tieslietu padomes Eiropā”, tika apskatīta dažādu valstu pieredze un diskutēts par šo padomju sastāvu, kompetenci, par to vietu valsts institucionālajā sistēmā un lomu tiesu neatkarības nostiprināšanā un Tieslietu padomēm kā tiesnešu un tiesu reputāciju garantu.
10. aprīlis, 2007

Skaidrot likuma „Par dzīvojamo telpu īri” piemērošanu un izdot rīkojumus par kompensācijām nav Augstākās tiesas kompetence

Augstākā tiesa pēdējā pusgada laikā aizvien biežāk saņem denacionalizētajos namīpašumos dzīvojošo īrnieku iesniegumus, kuros lūgts sniegt Augstākās tiesas priekšsēdētāja skaidrojumu par likuma “Par dzīvojamo telpu īri” piemērošanu sakarā ar Satversmes tiesas 2006. gada 8. marta spriedumu, ar kuru atcelti šā likuma Pārejas noteikumu 4., 5., 7. un 8. punkti, kas noteica „īres griestus” denacionalizētajos namīpašumos.
4. aprīlis, 2007

Amerikas tiesnesim interesē apelācijas instance Augstākajā tiesā

4. aprīlī Augstākajā tiesā viesojās ASV Kentuki štata rietumu apgabala tiesnesis Čārlzs Simpsons. Viņam bija draudzīga tikšanās ar Augstākās tiesas palātu priekšsēdētājiem Gunāru Aigaru un Ivaru Bičkoviču.