Par notikumiem

Drukas versija
29. maijs, 2007

Starptautiskā tiesnešu konference aktualizē jautājumu par tiesu varas aizsardzību

Starptautisko tiesību ietekme uz nacionālajām tiesībām, komerctiesību un konkurences tiesību attīstība un Konstitucionālo tiesu loma valstu tiesību sistēmā bija galvenie temati, ko apsprieda 15. Starptautiskajā tiesnešu konferencē Mičiganā ASV. Konferencē piedalījās Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns.
18. maijs, 2007

Uz semināru aicināti apgabaltiesu tiesneši

Šodien Augstākā tiesa uz semināru aicinājusi tiesnešus no visām piecām apgabaltiesām. Semināra darbs organizēts divās nozarēs – krimināltiesību un civiltiesību.
17. maijs, 2007

ES valstu Augstākās Administratīvās tiesas veido kopīgas datu bāzes

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājs Valerijans Jonikāns 13. un 14.maijā piedalījās Eiropas Savienības valstu Valsts padomju un Augstāko Administratīvo tiesu Asociācijas Ģenerālajā asamblejā Varšavā.
11. maijs, 2007

Zvērestu nodod zvērināts tiesu izpildītājs

11. maijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns pieņēma zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza zvērestu.
7. maijs, 2007

Senatori un tiesneši ziedo Zalves baznīcas atjaunošanai

Augstākās tiesas senatori un tiesneši ziedojuši pāri par 500 latiem Zalves luterāņu baznīcas atjaunošanai. Pateicīgi par atsaucību ir baznīcas atjaunošanas idejas iniciatori – Zalves pagasta Goda pilsoņi Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns un Senāta Krimināllietu departamenta senators Vilnis Vietnieks. Zalves, Neretas un Saukas draudžu mācītājs Aldis Pavlovičs pateicas visiem senatoriem un tiesnešiem par ziedojumiem Zalves dievnama atjaunošanai.
3. maijs, 2007

Augstākā tiesa uzskata, ka jauns Tiesu iekārtas likums nav nepieciešams

Augstākās tiesa uzskata, ka jauna Tiesu iekārtas likuma pieņemšana pašreizējā likuma „Par tiesu varu” vietā nav nepieciešama, ja likumprojekts sagatavots tādā redakcijā, kādā to izskatījusi Saeima pirmajā lasījumā. Šāds Augstākās tiesas priekšsēdētāja Andra Guļāna parakstīts atzinums iesniegts Saeimas Juridiskajai komisijai.
3. maijs, 2007

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem advokātu un tiesu izpildītāja zvērestu

3. maijā Augstākās tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam zvērestus nodeva 28 advokāti. Viņi zvērēja būt uzticīgi Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, savā advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju vai to personu intereses, kuru lietas vada, apzinoties, ka par savu darbību jāatbild likuma priekšā.