Par notikumiem

Drukas versija
13. jūlijs, 2007

Dokumentu pārvaldības nodaļu Augstākajā tiesā vada Vanda Zoldnere

Šonedēļ Augstākās tiesas Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājas amatā darbu sākusi Vanda Zoldnere.
6. jūlijs, 2007

Sveic Augstākās tiesas darbiniekus, augstskolu diplomus saņemot

5. jūlijā Augstākajā tiesā bija svētku mirklis. Priekšsēdētājs sveica darbiniekus, kuri šogad pabeiguši studijas un saņēmuši augstskolas diplomu. Augstākajā tiesā šogad vienpadsmit augstskolu absolventi – trīs maģistri tiesību zinātnēs, seši juristi ar profesionālo augstāko izglītību un divi bakalauri.
3. jūlijs, 2007

Latvijas likumdevējiem nepieciešamas pieredzējušu profesionāļu padoms

Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars kopā ar ASV profesoriem Stīvu Burbanku un Džefriju Hazardu un Saeimas Juridiskā biroja vadītāju Gunāru Kusiņu konferencē debatēja par tiesu varas un likumdevējvaras attiecībām.
3. jūlijs, 2007

Tiesu interesēs ir atbalstīt pētniecisko žurnālistiku

Paneļdiskusijā par tiesu varas un preses attiecībām līdz ar ASV profesoriem Džefriju Hazardu (Geoffrey Hazard)un Ronaldu Rotundu (Ronald D.Rotunda) piedalījās žurnāliste Inta Lase un Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja Anita Kehre.
3. jūlijs, 2007

Augstākās tiesas priekšsēdētājs aktualizē tiesu varas neatkarības jautājumu

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, uzrunājot starptautiskās tieslietu konferences dalībniekus, aicināja kopīgi domāt par tiesu varas neatkarības stiprināšanu.
3. jūlijs, 2007

ASV Augstākās tiesas tiesnesis Elito runā par uzticības celšanu tiesu varai

ASV Augstākās tiesas tiesnesis Semjuels Elito, kas bija tieslietu konferences goda viesis, uzsvēra nepieciešamību panākt, lai sabiedrība paļautos uz tiesas spriedumiem un tos saprastu. Sabiedrības uzticība tiesām panākama ar skaidriem, taisnīgiem spriedumiem, kas pieņemti atklāti un tiek publiskoti. Tiesu nolēmumiem jābūt pieejamiem internetā un tiem jābūt uzrakstītiem tādā valodā, lai ikviens varētu saprast tajos sacīto.
3. jūlijs, 2007

Valsts prezidente novērtē Augstākās tiesas un tās priekšsēdētāja paveikto

Konferenci atklājot, ASV vēstniece Latvijā Ketrīna Toda Beilija īpaši atzīmēja Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas ieguldījumu tiesiskuma standartu noteikšanā, kā arī brīvības un demokrātijas attīstībā. Tieši prezidentes pērn ASV teiktais rosinājis šādas augsta līmeņa konferences rīkošanu Latvijā un pēc Vīķes-Freibergas uzaicinājuma uz konferenci kā goda viesis ieradies ASV Augstākās tiesas tiesnesis Semjuels Elito.