Par notikumiem

Drukas versija
31. augusts, 2007

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija dod pozitīvu atzinumu Intas Laukas virzīšanai AT tiesneša amatā

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija 31. augusta sēdē, izvērtējot iesniegtos materiālus un iztaujājot Zemgales apgabaltiesas tiesnesi Intu Lauku, deva pozitīvu atzinumu viņas apstiprināšanai Augstākās tiesas tiesneša amatā.
29. augusts, 2007

Augstākās tiesas plēnums vēlēs Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju un lems par darba grupas izveidošanu tiesnešu ētikas izvērtēšanai

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns saskaņā ar likuma Par tiesu varu 44. panta 2. daļu šodien izdevis rīkojumu, ar kuru noteikts, ka pirmdien, 17. septembrī plkst. 15 tiek sasaukts Augstākās tiesas plēnums. Darba kārtībā iekļauti divi jautājumi. Pirmkārt, plēnums lems par Senāta Civillietu departamenta senatora apstiprināšanu amatā un arī departamenta priekšsēdētāja ievēlēšanu. Apspriežamos dokumentus plēnuma sekretārei uzdots sagatavot līdz 10. septembrim.
21. augusts, 2007

Valsts prezidents Valdis Zatlers apmeklē Augstāko tiesu

21. augustā Augstāko tiesu apmeklēja Valsts prezidents Valdis Zatlers. Valsts prezidenta vēlme bija iepazīties ar Augstākās tiesas pieredzi, veidojot tiesu par sabiedrībai pieejamu un saprotamu iestādi. Iepazīšanos ar Augstāko tiesu Valsts prezidents sāka vestibilā, kur Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns un Administrācijas vadītāja Anita Kehre iepazīstināja ar plašo informāciju, kas apmeklētājiem pieejama informācijas stendā un arī Augstākās tiesas mājas lapā internetā.
13. augusts, 2007

Diskutē, kā Eiropas Savienībā par vienu pārkāpumu nesodīt divreiz

Starptautiskajā seminārā „Non bis in idem princips. Jurisdikcijas konflikts.”, kas notika jūlijā Madridē, tika aplūkots aizliegums sodīt divreiz par vienu un to pašu pārkāpumu (non bis in idem princips) Eiropas Savienības kontekstā.
7. augusts, 2007

Sporta spēlēs Augstākās tiesas komandai vislabāk veicas dziedāšanas disciplīnā

Augstākās tiesas komandai, piedaloties Tieslietu ministrijas un tiesu varas 12.sporta spēlēs, vislabāk veicās komandu disciplīnā „Dziesma manai paaudzei”. Šajā dziesmotajā sacensībā, izpildot dziesmu „Virs galvas mūžīgs piena ceļš”, iegūtas skatītāju ovācijas un 5. vieta.
2. augusts, 2007

Atklāj piemiņas plāksni Latvijas brīvvalsts senatoram Jānim Skudrem

Jēkabpils rajona Saukas pagasta svētkos jūlijā godināja novadnieku – Latvijas brīvvalsts laika Augstākās tiesas senatoru, Latvijas tiesnešu biedrības priekšsēdi Jāni Skudri (03.05.1889 - 08.07.1942). Pie „Lejas Meirānu” mājām, kuras viņš uzcēla savai ģimenei un ko arī šobrīd apsaimnieko senatora meitas, atklāja piemiņas plāksni.