Par notikumiem

Drukas versija
26. novembris, 2008

Kaukāza valstis interesējas par Latvijas tiesnešu tālākizglītības pieredzi

26. novembrī Augstāko tiesu apmeklēja Armēnijas, Gruzijas un Azerbaidžānas tiesneši un tiesnešu mācību centru pārstāvji. Par tiesnešu mācībām atbildīgās personas tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču un sarunā iepazinās ar Augstākās tiesas vietu un lomu Latvijas tiesu sistēmā, struktūru un vēsturi. Īpaša interese bija par Augstākās tiesas tiesnešu tālākizglītību, Augstākās tiesas kompetenci zemāku instanču tiesu tiesnešu profesionālajā pilnveidē un Augstākās tiesas sadarbību ar Latvijas tiesnešu mācību centru.
24. novembris, 2008

Latvijas Tiesnešu biedrībai jauna vadība

Latvijas Tiesnešu biedrības gadskārtējā pilnsapulcē 21. novembrī tika ievēlēta jauna Latvijas Tiesnešu biedrības prezidente. Turpmāk šos pienākumus pildīs Bauskas rajona tiesas priekšsēdētāja Iveta Andžāne. Viņa amatā nomainīs līdzšinējo prezidentu Ivaru Bičkoviču, kurš bija Tiesnešu biedrības prezidents kopš 1998. gada.
19. novembris, 2008

Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Dunduru Saeima apstiprina par Augstākās tiesas tiesnesi

13. novembrī Saeima par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprināja Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Arni Dunduru. Par Dundura apstiprināšanu balsoja 74 deputāti, pret 1, atturējās 3 deputāti. Augstākās tiesas struktūrvienību, kurā strādās jaunais tiesnesis, noteiks Augstākās tiesas priekšsēdētājs.
14. novembris, 2008

Tiesneši un tiesnešu palīgi Eiropas Cilvēktiesību tiesā gūst informāciju par problēmām lietās pret Latviju

Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) tiesneses Inetas Ziemeles uzaicinājuma grupa Augstākās tiesas tiesnešu un tiesnešu palīgu novembra sākumā apmeklēja ECT un ieguva vērtīgu informācija par aktuāliem ECT nolēmumiem, tostarp par aktuālām problēmām lietās pret Latviju, Lietuvu un Igauniju, ka arī par atsevišķiem pamattiesību piemērošanas problēmjautājumiem kopumā.
14. novembris, 2008

Zviedrijas Drošības un integritātes komisija pēta operatīvo darbību tiesisko regulējumu Latvijā

13. novembrī Augstāko tiesu darba vizītē apmeklēja Zviedrijas Drošības un integritātes komisijas pārstāvji. Komisija, ko vada Anderss Eriksons un vicepriekšsēdētājs Jērans Hokansons, uzrauga slepeno izmeklēšanas metožu izmantošanu Zviedrijā un šobrīd iepazīstas ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu praksi un pieredzi operatīvo darbību akceptēšanā un uzraudzīšanā.
13. novembris, 2008

Veikts pētījums par Civillikuma 1415. panta piemērošanu

Labi tikumi, reliģija, neatļauta un nepieklājīga darbība ir juridiskie jēdzieni, kurus tiesām nākas noskaidrot un interpretēt, piemērojot Civillikuma 1415. pantu, kas nosaka, ka „Neatļauta un nepieklājīga darbība, kuras mērķis ir pretējs reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem, vai kura vērsta uz to, lai apietu likumu, nevar būt par tiesiska darījuma priekšmetu: tāds darījums nav spēkā.”
8. novembris, 2008

Ar svinīgu pasākumu un Goda zīmju pasniegšanu atzīmē tieslietu sistēmas 90 gadu jubileju

„Latvijas tieslietu sistēmā strādājošie nav lutināti ar atzinībām. Daudziem jaundibinātā Goda zīme ir pirmā un vienīgā atzinība daudzajos gadu desmitos, kas strādāti Latvijas tieslietu sistēmā. Gandarī, ka starp pirmajiem šī apbalvojuma saņēmējiem ir arī Augstākās tiesas tiesneši,” Latvijas Republikas tieslietu sistēmas 90 gadu jubilejas pasākumā atzina Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
4. novembris, 2008

Par Augstākā tiesas Administrācijas vadītāju apstiprināta Sandra Lapiņa

Ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja 3. novembra rīkojumu par Augstākās tiesas Administrācijas vadītāju apstiprināta Sandra Lapiņa, līdzšinējā Administrācijas vadītāja vietniece un vadītāja pienākumu izpildītāja. Sandra Lapiņa Augstākajā tiesā strādā kopš 2005. gada. Bijusi Kancelejas vadītāja vietniece, no 2006. gada Administrācijas vadītāja vietniece.
4. novembris, 2008

Augstākās tiesas tiesneši saņems pirmās tieslietu sistēmas Goda zīmes

Tieslietu ministrija jau informējusi, ka, sagaidot Latvijas valsts un arī tieslietu sistēmas 90 gadu jubileju, šogad pirmo reizi 49 tieslietu sistēmas darbiniekiem tiks pasniegtas Tieslietu sistēmas Goda zīmes. Apbalvojumu saņems 16 bijušie un tagadējie Augstākās tiesas tiesneši. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs ir gandarīts par Augstākās tiesas tiesnešu darba un devuma tieslietu sistēmas attīstībā novērtējumu.
29. oktobris, 2008

Senāta Civillietu departamenta senatores amatā iecelta Anda Vītola

Ar šodienu Senāta Civillietu departamenta senatores amatā iecelta Civillietu tiesu palātas tiesnese Anda Vītola. Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātās tiesneša pienākumus Anda Vītola pilda kopš 1999. gada. Pirms tam bijusi Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas tiesnese, Latvijas Saimnieciskās tiesas tiesnese un valsts arbitre.