Par notikumiem

Drukas versija
4. novembris, 2008

Augstākās tiesas tiesneši saņems pirmās tieslietu sistēmas Goda zīmes

Tieslietu ministrija jau informējusi, ka, sagaidot Latvijas valsts un arī tieslietu sistēmas 90 gadu jubileju, šogad pirmo reizi 49 tieslietu sistēmas darbiniekiem tiks pasniegtas Tieslietu sistēmas Goda zīmes. Apbalvojumu saņems 16 bijušie un tagadējie Augstākās tiesas tiesneši. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs ir gandarīts par Augstākās tiesas tiesnešu darba un devuma tieslietu sistēmas attīstībā novērtējumu.