Par notikumiem

Drukas versija
30. decembris, 2009

Par Augstākās tiesas Gada cilvēku nominē Gunāru Aigaru

Augstākās tiesas augstāko atzinību - Gada cilvēka titulu un Temīdas balvu 2009. gadā saņēma Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars. Izvirzot Gunāru Aigaru šim titulam, tiesneši un darbinieki atzīmēja, ka Aigars 2009. gadā tika atkārtoti ievēlēts par Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku, sasniedza maksimālo Augstākās tiesas tiesneša vecuma robežu - 70 gadus, ir enerģijas pilns turpināt darbu un viņa pilnvaru termiņš ir pagarināts par pieciem gadiem.
22. decembris, 2009

Gandrīz pussimts advokātu nodod zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam

Četrdesmit četri Zvērinātu advokātu padomē uzņemti jaunie advokāti 22. decembrī solīja godprātību, uzticību un lojalitāti valstij un tiesiskumam. Saskaņā ar Advokatūras likumu viņi nodeva zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, sveicot kuplo advokātu pulka papildinājumu, atgādināja, ka advokāti ir tiesu sistēmas sastāvdaļa, līdz ar to arī viņu uzdevums ir tiesiskuma un tiesu sistēmas stiprināšana.
18. decembris, 2009

Iepazīstas ar moderno tehnoloģiju izmantošanu Šveices tiesu un prokuratūras darbā

Latvijas un Šveices sadarbības projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs apmeklēja Šveices Federālo Augstāko tiesu un Šveices Federālo prokuratūru. Latvijas tiesu darbinieku delegācija iepazinās ar Šveices pieredzi moderno tehnoloģiju izmantošanā tiesu un prokuratūras darbā.
17. decembris, 2009

Augstākās tiesas pārstāvji piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas sēdē

Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) Strasbūrā tiesas sēdē 9. decembrī, kurā izskatīja „A, B un C abortu lietu pret Īriju” kā klausītāji piedalījās Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatore Ināra Garda, Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Inguna Radzeviča un Senāta tiesas sēžu sekretāre Ilga Vekmane. Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki regulāri izmanto iespēju piedalīties ECT sēdēs un gūt pieredzi, tiekoties ar Latvijas un citu valstu tiesnešiem un speciālistiem.
15. decembris, 2009

Senatore Jautrīte Briede lasa publisko lekciju

Trešdien, 16. decembrī plkst 9.00 Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 19. auditorijā publisko lekciju „Noteicošais brīdis tiesisko un faktisko apstākļu vērtēšanai administratīvajā procesā” lasīs docente, Augstākās tiesas senatore Jautrīte Briede. Lekcijā tiks apskatīti jautājumi par to, kuri tiesiskie vai faktiskie apstākļi iestādei un tiesai ir jāņem vērā, ja tie mainās administratīvā akta apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas laikā.
4. decembris, 2009

Senāta Civillietu departamenta spriedumu un lēmumu krājumā publicētie nolēmumi raksturo tiesu prakses attīstību

Šonedēļ sabiedrībai kļuvis pieejams Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumu un lēmumu krājums, kurā izlases kārtībā publicēti 112 Augstākās tiesas Senāta 2008. gadā pieņemtie nolēmumi civillietās. Tradicionāli kā iepriekšējo gadu krājumos, ievietotie nolēmumi apkopoti pa lietu kategorijām, kurās strīdi starp procesa dalībniekiem rodas visbiežāk, kā arī ievērojot attiecīgās lietu kategorijas nozīmību un aktualitāti.
26. novembris, 2009

Ukrainas tiesneši mācās no Latvijas Augstākās tiesas

26. novembrī mācību vizītes ietvaros Augstāko tiesu apmeklēja Ukrainas tiesnešu delegācija. Viņu mērķis iepazīties ar Latvijas tiesu sistēmu, tai skaitā – Augstāko tiesu. Delegācija tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, viņa vietnieku un Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju Pāvelu Gruziņu un Administrācijas vadītāju Sandru Lapiņu.
19. novembris, 2009

Valsts svētkos pirmoreiz uzstājas apvienotais Tiesu koris

Latvijas Valsts proklamēšanas 91. gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā Augstākajā tiesā 17. novembrī uzstājās apvienotais Tiesu koris. Šī bija kora pirmā uzstāšanās. Tiesu koris, kurā dzied tiesneši un tiesu darbinieki no Augstākās tiesas, Administratīvās apgabaltiesas, Rīgas apgabaltiesas, Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas, Zemesgrāmatas un prokuratūras, uz mēģinājumiem divreiz nedēļā sanāk kopš septembra.
16. novembris, 2009

Tiesneši un tiesas darbinieki palīdz sasildīt ziemu tiem, kam šobrīd nav māju

Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki atsaucīgi atbalstīja labdarības akciju „Palīdzi sasildīt ziemu” un Rīgas patversmes Dienas aprūpes centra rokdarbnieku pulciņam ziedoja gan jaunu, gan lietotu dziju, gan adāmadatas un izārdāmus džemperus. „Patversmes Dienas aprūpes centra rokdarbnieku pulciņa nodarbības ir labi apmeklētas, un nu, pateicoties saziedotajai dzijai, tās varēs notikt ne tikai reizi nedēļā, bet biežāk.
4. novembris, 2009

Goda konsula kolekcijai dāvina tiesneša mantiju

Latvijas Republikas Goda konsula Vašingtonas štatā ASV Stīvena Žirska (Stephen Zirschky) tiesnešu tērpu kolekciju papildinās Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesneša mantija. Priekā par jaunieguvumu Goda konsuls vēlas dalīties ar Sietlas latviešiem Latvijas valsts dibināšanas atceres svētkos 18. novembrī.