Par notikumiem

Drukas versija
19. augusts, 2009

Senāta judikatūras datu bāze publiski pieejama tiesu portālā

Turpmāk ikvienam interesentam Tieslietu ministrijas tiesu portālā www.tiesas.lv iespējams iepazīties ar Augstākās tiesas Senāta nolēmumu judikatūras datubāzi. Līdz šim tā sabiedrībai bija pieejama tikai Augstākās tiesas mājas lapā, bet tiesnešiem un tiesu darbiniekiem Tiesu informatīvajā sistēmā.
12. augusts, 2009

Atceļ pirmo rakstveida procesu lietas iztiesāšanā Krimināllietu tiesu palātā

Nākamnedēļ Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā bija plānots pirmoreiz iztiesāt lietu rakstveida procesā. Taču apsūdzētais, kurš lūdz mīkstināt viņam piespriesto sodu, nepiekrīt rakstveida procesam, tādēļ lietas iztiesāšana tiek atlikta un uz mutvārdu procesu apelācijas sūdzības iesniedzējam var nākties gaidīt vairākus mēnešus.
16. jūlijs, 2009

Mirusi Civillietu tiesu palātas tiesnese Irēna Vinkšno

Mirusi Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese Irēna Vinkšno. Vēl iepriekšējā nedēļā viņa tiesas zālē izskatīja pēdējās lietas, bet 16. jūlijs nāca ar skumju vēsti – slimība bija uzveikusi dzīvot un strādāt gribošo tiesnesi.
11. jūlijs, 2009

Kreditoram vienpusēji atkāpjoties no līguma, šķīrējtiesas līgums paliek spēkā

Vienas puses atkāpšanās no līguma neatbrīvo līguma noteikumus neizpildījušo pusi no līgumsaistību izpildes un nepārtrauc to tiesisko attiecību, kuras sakarā šķīrējtiesas līgums noslēgts, izskaidro Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulce. Šāds lēmums pieņemts Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta un Civillietu tiesu palātas tiesnešu kopsapulcē 2. jūlijā.
10. jūlijs, 2009

Darbu Augstākajā tiesā beidz tiesnese Ausma Keiša

10. jūlijā tiesneša amata pienākumus beidz pildīt Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Ausma Keiša. Saeima viņu atbrīvojusi no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās. Tiesnese dodas pensijā. Ausma Keiša par tiesnesi strādājusi 44 gadus, 29 no tiem Augstākajā tiesā.
6. jūlijs, 2009

Par Augstākās tiesas senatori iecelta Anita Nusberga

Ar Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senatoru 3. jūlija kopsapulces lēmumu par departamenta senatori iecelta Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Anita Nusberga.
18. jūnijs, 2009

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem septiņpadsmit advokātu zvērestu

Kārtējo reizi kupls pulks Zvērināto advokātu padomē jaunuzņemto advokātu 18. jūnijā nodeva zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam, pēc kā viņi var sākt zvērinātu advokātu darbību. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, uzrunādams jaunos advokātus, uzsvēra, ka advokāts zināmā mērā ir brīvmākslinieks, kura darba rezultāts lielā mērā atkarīgs no katra personiskajām prasmēm un individuālā darba, tomēr šī profesija ir tiesu sistēmai piederīga.
18. jūnijs, 2009

Tiesneši saņem Tieslietu sistēmas Goda zīmes

Šodien 17 tiesneši, prokurori, notāri un advokāti, tai skaitā seši Augstākās tiesas bijušie un esošie tiesneši, saņēma Tieslietu sistēmas Goda zīmes. Ar II pakāpes Goda zīmi apbalvota bijusī Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senatore Astrīda Kazārova, bijusī Senāta Civillietu departamenta senatore Ruta Zaķe un bijusī Sūdzību izskatīšanas nodaļas konsultante, pirms tam Reabilitācijas daļas vadītāja Biruta Puķe.
12. jūnijs, 2009

Armēnijas Konstitucionālās tiesas delegācija apmeklē Augstāko tiesu

Oficiālās vizītes ietvaros Augstāko tiesu šodien, 12. jūnijā, apmeklēja Armēnijas Republikas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Gagiks Arutjunjans un tiesnesis Henriks Danieljans. Viņiem bija tikšanās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, priekšsēdētāja vietnieku, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju Pāvelu Gruziņu, Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiņu un Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju Valerijanu Jonikānu.
8. jūnijs, 2009

Augstākās tiesas tiesneši tiekas ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas pārstāvi

Pēdējai Augstākās tiesas delegācijai apmeklējot Eiropas Cilvēktiesību tiesu, tiesneši izteica vēlēšanos, ka, ECT juristam Jurim Rudevskim esot Rīgā, viņš varētu sniegt kādu priekšlasījumu Augstākajā tiesā. Tikšanos bija iespējams noorganizēt šodien - 8.jūnijā. Rudevska kungs sniedza ieskatu gan Eiropas Cilvēktiesību tiesas ( ECT ) judikatūras aktualitātēs, gan atbildēja uz tiesnešu jautājumiem par tiesu praksi un atsevišķu Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (Konvencija) pantu interpretāciju.