Par notikumiem

Drukas versija
26. janvāris, 2010

Augstākās tiesas darbinieki saņem Barikāžu dalībnieku piemiņas medaļas

Deviņpadsmitajā 1991. gada barikāžu atceres gadadienā Latvijas valsts apbalvojumu - Barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi - saņēma Augstākās tiesas esošie un bijušie darbinieki Inta Ķirse, Biruta Puķe, Valdis Straume un Anda Straume. Medaļa piešķirta arī tiesnesim Andrejam Lepsem, kurš tajā laikā bija Latvijas Tautas frontes grupas vadītājs Augstākajā tiesā.
25. janvāris, 2010

Tiesneša vakanci Civillietu tiesu palātā aizstās apgabaltiesas tiesnesis Vīgants

25. janvārī tiesneša pienākumus Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā sāk pildīt Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis Māris Vīgants. Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzdevis Mārim Vīgantam uz laiku aizstāt tiesneša vakanci Civillietu tiesu palātā likuma „Par tiesu varu” 79.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.
21. janvāris, 2010

Darbu Augstākajā tiesā beidz tiesnesis Eduards Pupovs

22. janvārī pēdējā darba diena Augstākajā tiesā būs Krimināllietu tiesu palātas tiesnesim Eduardam Pupovam. Saeima šodien pieņēma lēmumu atbrīvot viņu no Augstākās tiesas tiesneša amata sakarā ar likumā noteiktā tiesneša amata pildīšanas maksimālā vecuma - 70 gadu - sasniegšanu.
20. janvāris, 2010

Senatore Jautrīte Briede ievēlēta par Latvijas Universitātes asociēto profesori

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesoru padome 19. janvārī par asociēto profesori valsts tiesībās ievēlēja juridisko zinātņu doktori, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori Jautrīti Briede. Senatore Briede 2006. gadā Latvijas Universitātē ieguvusi tiesību doktora zinātnisko grādu Juridiskās zinātnes nozarē valststiesību apakšnozarē. Ir viena no Latvijas administratīvā procesa sistēmas pamatlicējām un atzītākajām speciālistēm administratīvā procesa un administratīvajās tiesībās.
19. janvāris, 2010

Satversmes tiesa vērtēs, vai valdība drīkst iejaukties neatkarīgo institūciju budžeta veidošanā

Satversmes tiesa ierosinājusi lietu par Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles un Tiesībsarga biroja budžeta veidošanas kārtību. Lieta ierosināta pēc Valsts kontroles pieteikuma, kurā norādīts, ka šobrīd Ministru kabinets var grozīt neatkarīgo institūciju budžeta pieprasījumus bez institūciju piekrišanas. Valsts kontrole uzskata, ka šāda kārtība neatbilst varas dalīšanas principam un apdraud neatkarīgo institūciju finansiālo un funkcionālo neatkarību.
14. janvāris, 2010

Igaunijas Augstākā tiesa uz 90 gadu jubilejas svinībām aicinājusi arī kolēģus no Latvijas

Igaunijas Republikas Augstākā tiesa 13.-15. janvārī svin dibināšanas 90. gadadienu, uz svinīgajiem pasākumiem Tartu devies arī Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris. Svinīgā svētku ceremonija notiek šodien Tartu Universitātē, un uz to aicināti Igaunijas tieslietu pārstāvji, kā arī citu valstu Augstāko un Konstitucionālo tiesu vadītāji. Pēc tam seko Igaunijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāja Merta Raska (Märt Rask) pieņemšana.
5. janvāris, 2010

Tiskādu bērnu nama rehabilitācijas kompleksa izveidošanai izmantos tiesnešu un darbinieku ziedojumus

Augstākās tiesas labdarības akcijā decembrī tiesneši un darbinieki saziedojuši 481 latu, kas nodots Rēzeknes novada Tiskādu bērnu namam. Bērnu namā dzīvo 63 bērni vecumā no 2-18 gadiem. Starp viņiem arī smagi slimi bērni. Viņu atveseļošanai tiek veidots rehabilitācijas komplekss, un Augstākās tiesas tiesnešu un darbinieku saziedoto naudu izmantos šī kompleksa izveidei.