Par notikumiem

Drukas versija
26. oktobris, 2010

Sociālo zinību skolotāji pilnveido zināšanas Augstākajā tiesā

Viena no būtiskākajām kļūdām, kas diemžēl atrodama arī atsevišķās sociālo zinību mācību grāmatās, ir administratīvo lietu jaukšana ar administratīvo pārkāpumu lietām,- secina Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa. Tādēļ šis jautājums plašāk tika pārrunāts Sociālo zinību skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārā 25. oktobrī, ko Valsts izglītības satura centrs (VISC) organizēja sadarbībā ar Augstāko tiesu.
20. oktobris, 2010

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem tiesu izpildītāja zvērestu

20. oktobrī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma Rīgas apgabaltiesas zvērinātu tiesu izpildītāja Jāņa Lazdāna zvērestu, viņam stājoties amatā. Sveicot jauno zvērināto tiesu izpildītāju, Augstākās tiesas priekšsēdētājs atgādināja tiesu izpildītāju darba nozīmīgumu kopējā tiesu sistēmā. „Lai cik perfekts tiesas spriedums būtu pieņemts, tas paliks „graša” vērts, ja paliks neizpildīts. Visa tiesas sistēmas būs velti strādājusi,” norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Ar tieslietu ministra rīkojumu Jānis Lazdāns iecelts par zvērinātu tiesu izpildītāju Rīgas apgabaltiesas 59. iecirknī un savus pienākumus sāks pildīt 22. oktobrī.
15. oktobris, 2010

Lielā interese par judikatūrai veltīto konferenci apliecina Augstākās tiesas darba nozīmīgumu

„Augstākās tiesas pamatfunkcija un ikdienas darbs ir tiesas spriešana apelācijas un kasācijas instancē. Piecpadsmit gados Augstākajā tiesā izskatītas aptuveni 50 000 lietas, no tām 25 000 Senātā un tikpat palātās. Šis paveiktais darbs jāvērtē ne tikai kā liels izskatīto lietu kopums, bet arī kā būtisks pienesums tiesību principu un tiesību normu tulkošanā un judikatūras veidošanā, kas savukārt lielākā vai mazākā mērā ir nodrošinājis vienotu tiesu praksi visās tiesās un taisnīguma izpratni plašākā sabiedrībā.
13. oktobris, 2010

Senāta un tiesu palātu 15 gadu jubileju atzīmē ar starptautisku konferenci par Augstākās tiesas judikatūru

Pārsteidzošu atsaucību guvusi Augstākās tiesas iniciatīva Senāta un Tiesu palātu 15 darbības gadu jubileju atzīmēt ar starptautisku publisku konferenci, akcentējot vienu no Augstākās tiesas pamatfunkcijām - vienotas tiesu prakses un judikatūras veidošanu.
13. oktobris, 2010

Moldovas tieslietu sistēmas darbinieki gūst pieredzi Augstākajā tiesā

Pieredzes apmaiņas vizītē 13. oktobrī Augstāko tiesu apmeklēja trīs vadoši Moldovas tieslietu sistēmas pārstāvji. Moldovas Tieslietu maģistrantūras padomes (līdzīga mūsu Tieslietu padomei) priekšsēdētājs, Augstākās tiesas tiesnesis Dmitrijs Visternicejans, padomes locekle, Kišiņvas apelācijas tiesas tiesnese Dina Rotarcija un padomes Administrācijas vadītāja Jekaterina Buzu mācību vizītes ietvaros tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Raisījās abpusēji ieinteresēta pieredzes apmaiņa par Tieslietu padomes darba organizēšanu.