Par notikumiem

Drukas versija
25. novembris, 2010

Septiņpadsmit jauni advokāti dod zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs 25. novembrī izpildīja Advokatūras likumā noteikto pienākumu - pieņēma septiņpadsmit jaunuzņemto advokātu zvērestu. Sešpadsmit no viņiem ir zvērinātu advokātu palīgi, tas nozīmē - jau iepazinuši advokatūras darbu, bet viens - juridiskā departamenta vadītājs uzņēmējsabiedrībā.
24. novembris, 2010

Saņem pirmās Augstākās tiesas 20 gadu Izdienas nozīmes

Svinīgajā pasākumā Augstākajā tiesā, kas bija veltīts Latvijas valsts dibināšanas 92. gadadienai un Augstākās tiesas jubileju gadam, bija vēsturisks brīdis - pirmo reizi tika pasniegtas Augstākās tiesas 20 gadu Izdienas nozīmes.
24. novembris, 2010

Augstākā tiesa atjauno biļetena izdošanas tradīciju

Plaši apmeklēta un par vērtīgu atzīta bija Senāta un tiesu palātu izveidošanas 15. gadadienai veltītā starptautiskā konference „Augstākās tiesas judikatūra un tās loma tiesiskās domas attīstībā Latvijā”, ko oktobrī Augstākā tiesa rīkoja sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. Lai konferencē paustās atziņas saglabātu vēsturei un darītu pieejamas plašākai sabiedrībai, izdots konferencei veltīts „Augstākās tiesas Biļetens”, kurā publicēti konferences materiāli - uzrunas, referāti un apsveikumi, kā arī pārskats par Augstākās tiesas Judikatūras nodaļas darbu.
11. novembris, 2010

Bijušajai senatorei Guntai Višņakovai piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis

Valsts svētki nāk ar priecīgu vēsti Augstākajai tiesai - bijušajai senatorei, tiesību zinātniecei Guntai Višņakovai Ordeņu kapituls piešķīris valsts augstāko apbalvojumu - Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru. Gunta Višņakova bija viena no pieciem Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoriem, kas uzsāka darbu Augstākajā tiesā tūlīt pēc Administratīvo lietu departamenta izveidošanas 2004. gadā.