Par notikumiem

Drukas versija
21. jūlijs, 2010

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Prāgā piedalās diskusijā par tiesu sistēmas reformu

21.-22. jūlijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalās CEELI institūta organizētajā Eiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju un tiesnešu diskusijā Prāgā. Šoreiz tikšanās tēma ir tiesu sistēmas reforma Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs pēc Berlīnes mūra krišanas. Diskusijā piedalās gandrīz 20 Eiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāji un tiesneši.
19. jūlijs, 2010

Vēsma Kakste beidz pildīt Augstākās tiesas senatora pienākumus

19. jūlijā senatora pienākumus Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā beidza pildīt Vēsma Kakste. Pagājis likumā „Par tiesu varu” noteiktais termiņš, kurā Augstākās tiesas priekšsēdētājs bija uzdevis Administratīvās apgabaltiesas tiesnesei aizstāt senatoru Normundu Salenieku viņa pagaidu prombūtnes laikā. Bija paredzēts, ka senators Salenieks atradīsies pagaidu prombūtnē no 2008. gada 21. aprīļa līdz 2009. gada 20. aprīlim. Pēc šī datuma viņš devās bērna kopšanas atvaļinājumā, ko paredzējis izmantot līdz 2010. gada 20. oktobrim.
19. jūlijs, 2010

Augstākā tiesa apkopojusi judikatūras atziņas saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas praksē

Jautājums par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu tiesu praksē Latvijā ir maz pētīts, līdz ar to ir vērojamas atšķirīgas tendences, izlemjot līdzīga rakstura lietas. Lai vienveidotu tiesu lēmumu pieņemšanas praksi un novērstu nepilnības, Augstākā tiesa apkopojusi un analizējusi judikatūras atziņas šo lietu izskatīšanā. Pētījumu veikusi Judikatūras nodaļas kopīgi ar Senāta Civillietu departamentu.
14. jūlijs, 2010

Krimināllietās par slepkavībām tiesas bieži piemēro minimālo brīvības atņemšanas sodu

Iztiesājot krimināllietas par slepkavībām pastiprinošos apstākļos un sevišķi pastiprinošos apstākļos, tiesas veic rūpīgāku nozieguma objektīvo un subjektīvo pazīmju analīzi, tiesu nolēmumos sniegta pilnīgāka soda kvalifikācijas motivācija, izmantojot gan teorijas atziņas, gan tiesu prakses nostādnes,- secināts Augstākās tiesas veiktajā pētījumā par tiesu praksi krimināllietās par slepkavībām, atbildība par kurām paredzēta Krimināllikuma (KL) 116.-118. pantā.
12. jūlijs, 2010

Saeima ģenerālprokurora amatā apstiprina Ēriku Kalnmeieru

Saeima 12. jūlijā aizklātā balsojumā ģenerālprokurora amatā apstiprināja Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča izvirzīto kandidātu – līdzšinējo Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas virsprokuroru Ēriku Kalnmeieru. Par Ēriku Kalnmeieru nobalsoja 54 deputāti, 25 bija pret, bet 12 deputāti balsojumā atturējās.