Par notikumiem

Drukas versija
30. augusts, 2011

Aptaujā skaidros klientu vērtējumu Augstākās tiesas darbam

Šonedēļ sākusies un līdz oktobra beigām turpināsies Augstākās tiesas klientu aptauja ar mērķi noskaidrot klientu vērtējumu Augstākās tiesas darba organizācijai un kvalitātei. Aptaujas anketas un kastītes aizpildīto anketu ievietošanai atrodas tiesas vestibilā, gaiteņos pie tiesas zālēm, kā arī Senāta un tiesu palātu kancelejās. Ikviens klients, kas apmeklē Augstāko tiesu, aicināts aizpildīt tiesas darba novērtēšanas anketu. Sniegtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā un atbildes būs konfidenciālas.
17. augusts, 2011

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Valsts prezidentu iepazīstina ar tiesu darba aktualitātēm

Valsts prezidenta Andra Bērziņa un Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča tikšanās laikā 16. augustā pārrunāta situācija gan Augstākajā tiesā, gan tiesu sistēmā kopumā. Augstākā tiesa arī ekonomiskās krīzes laikā ir saglabājusi darba stabilitāti un veicinājusi lietu izskatīšanu saprātīgos termiņos, taču I.Bičkovičs atzina, ka neizskatīto civillietu uzkrājums un pārlieku lielie lietu izskatīšanas termiņi Augstākajā tiesā ir visas Latvijas tiesu sistēmas problēma.
22. jūlijs, 2011

Augstākajā tiesā viesojās Taizemes Augstākās tiesas delegācija

22. jūlijā Augstāko tiesu apmeklēja Taizemes Augstākās tiesas delegācija priekšsēdētāja vietnieka R.Devakula (Riddhidhep Devakul) vadībā. 17 Taizemes Augstākās tiesas tiesneši un nodaļu vadītāji tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju Gunāru Aigaru, Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiņu, Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju Zigmantu Gencu un Senāta Krimināllietu departamenta p.i. Voldemāru Čiževski.
12. jūlijs, 2011

Profesora Torgāna zinātniskajā redakcijā izdoti Civilprocesa likuma komentāri

Augstākās tiesas senators, profesors, Dr.habil.iur. Kalvis Torgāns, prof., Dr.iur., zvērināts advokāts Jānis Rozenbergs un Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars sagatavojuši jaunus Civilprocesa likuma komentārus. Komentāru grāmata, ko izdevusi valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra", jūlijā nonākusi pie lasītājiem. Izdotā Civilprocesa likuma komentāru I daļa aptver Civilprocesa likuma vispārējās normas, tas ir, 1.–28. nodaļas pantus, tajā publicēts Civilprocesa likuma 1. – 232. panta teksts.
8. jūlijs, 2011

Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks Aigars piedalās Valsts prezidenta amatā stāšanās pasākumos

Tā kā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs atradās ārpus Latvijas - Eiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē Prāgā, jaunā Valsts prezidenta Andra Bērziņa amatā stāšanās pasākumos 8. jūlijā Augstākās tiesas priekšsēdētāju pārstāvēja viņa vietnieks Gunārs Aigars. Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks piedalījās īpaši sasauktajā Saeimas sēdē, kurā Andris Bērziņš deva Valsts prezidenta solījumu un stājās amatā. Sēdē piedalījās arī ministri, ārvalstu vēstnieki, līdzšinējie prezidenti.
7. jūlijs, 2011

Augstākās tiesas priekšsēdētājs piedalās CEELI institūta konferencē Prāgā

6. – 9. jūlijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalās CEELI institūta organizētajā Eiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē Prāgā. Konferences aktuālo diskusiju tēmas noteiktas pēc Augstāko tiesu priekšsēdētāju aptaujas, un tās šoreiz ir par tiesu caurskatāmību un korupciju, kā arī par tiesu varas attiecībām ar valsts izpildu un likumdošanas atzariem. Katrs dalībnieks sagatavojis uzstāšanos par lielākajiem izaicinājumiem savā Augstākās tiesas priekšsēdētāja darbā. Konferences viesis ir Amerikas Savienoto Valstu Augstākās tiesas priekšsēdētājs Džons G. Roberts (John G.Roberts).
6. jūlijs, 2011

Augstākajā tiesā viesojas Ņujorkas štata tiesnesis

Vasara ir atvaļinājumu un ceļojumu laiks, kad Augstāko tiesu apmeklē ne tikai oficiālas delegācijas, bet arī citu valstu kolēģi, kas uz Latviju atbraukuši privāti. 5. jūlijā Augstākajā tiesā viesojās ASV Ņujorkas štata Augstākās apelācijas tiesas tiesnesis Roberts Smits (Robert S.Smith).
15. jūnijs, 2011

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem advokātu un tiesu izpildītāju zvērestu

Starp 23 zvērinātajiem advokātiem, kuru zvērestu 15. jūnijā pieņēma Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, cienījamākais gan gadu, gan iepriekšējā amata ziņā bija bijušais Augstākās tiesas senators Vilnis Vietnieks. Aizejot pensijā pēc 32 tiesneša amatā nostrādātiem gadiem, viņš savu turpmāko juridisko darbību nolēmis saistīt ar advokatūru. Uzrunājot jaunos advokātus, Augstākās tiesas priekšsēdētājs atgādināja, ka advokāta darbs zināmā mērā ir izaicinājums, jo kolēģu ir daudz, un katram jācenšas būt labākajam, klientu pieprasītākajam, cienītākajam.
14. jūnijs, 2011

Deportēto un bojā gājušo Latvijas Senāta senatoru piemiņai

Šodien, kad aprit 70 gadi kopš vienas no lielākajām traģēdijām Latvijas vēsturē, Augstākā tiesa piemin tos septiņus bijušos Latvijas Senāta senatorus un viņu ģimenes, kas bija starp vairāk nekā 15 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, kurus 1941. gada 14. jūnijā izsūtīja no Latvijas.
10. jūnijs, 2011

Vācijas Augstākās Administratīvās tiesas zinātniskie līdzstrādnieki klausās Senāta kopsēdes

Piektdien, 10. jūnijā Augstāko tiesu apmeklēja Vācijas Augstākās Administratīvās tiesas zinātniskie līdzstrādnieki. Viņi kā klausītāji piedalījās divās Senāta Administratīvo lietu departamenta kopsēdēs, tikās ar Administratīvo lietu departamenta senatoriem, kā arī apmeklēja Augstākās tiesas muzeju.