Par notikumiem

Drukas versija
8. aprīlis, 2011

Eiropas Komisijas eksperti Augstākajā tiesā izvaicā par rasu un etniskā naida kurināšanas lietām

Eiropas Padomes Eiropas Komisijas pret rasismu un neiecietību (ECRI) delegācijas eksperti 7. aprīlī Augstākajā tiesā tikās ar Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja p.i. Pēteri Dzalbi, Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju Ervīnu Kušķi un Judikatūras nodaļas vadītāju Pāvelu Gruziņu, lai uzklausītu tiesas pārstāvju skaidrojumus par Latvijas tiesu praksi rasisma un neiecietības jomās.
1. aprīlis, 2011

Tiesu prakse par morālā kaitējuma kompensāciju kriminālprocesā nav vienveidīga

Lemjot par morālā kaitējuma kompensāciju, tiesas nosaka visai atšķirīgu kompensācijas apmēru gadījumos, kad kaitējums radīts salīdzināmos apstākļos, konstatēts Augstākās tiesas pētījumā „Tiesu prakse par morālā kaitējuma kompensāciju kriminālprocesā”. Pat vienas kategorijas krimināllietās morālā kaitējuma kompensācijas apmēri ir visai atšķirīgi un svārstās no visai nelielām līdz ievērojamām summām, ko zināmā mērā nosaka arī tas, kādu kompensāciju ir pieprasījis cietušais.
1. aprīlis, 2011

Pāvels Gruziņš vadīs Augstākās tiesas Judikatūras nodaļu

1.aprīlī senatora pienākumus beidza pildīt ilggadējais Augstākās tiesas senators, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs, Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks Pāvels Gruziņš. Saeima šā gada 24. marta sēdē ar 1. aprīli atbrīvojusi Pāvelu Gruziņu no Augstākās tiesas tiesneša amata pēc paša vēlēšanās.
29. marts, 2011

Eiropas Savienības dalībvalstu tiesnešus apmāca vides tiesību jomā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Rudīte Vīduša un Administratīvās apgabaltiesas tiesneses Linda Vīnkalna un Ilze Amona seminārā par Eiropas Savienības ietekmes uz vidi novērtējuma tiesībām padziļinājušas izpratni par ietekmes uz vidi novērtējuma būtību, tā regulējuma atsevišķām niansēm.
28. marts, 2011

Civillietu tiesu palātā darbu sāk tiesnese Dace Jansone

28. martā darbu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā sākusi tiesnese Dace Jansone. Saeima viņu Augstākās tiesas tiesneša amatā apstiprināja 17. marta sēdē, vienlaikus atbrīvojot no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata. Līdz ar to Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā ir 15 tiesneši, un tā ir lielākā Augstākās tiesas struktūrvienība.
24. marts, 2011

Atstājot Augstākās tiesas tiesneša amatu, Pāvels Gruziņš novēl Saeimas deputātiem būt brīviem savos lēmumos

Saeima šodien, 24. martā pieņēma lēmumu ar 1. aprīli no Augstākās tiesas tiesneša amata atbrīvot Pāvelu Gruziņu. Senators, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs un Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks no amata aiziet pēc paša vēlēšanās sakarā ar pensionēšanos.
24. marts, 2011

Deviņpadsmit advokāti dod zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam

Ceturtdien, 24. martā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma deviņpadsmit Latvijas Zvērināto advokātu padomē uzņemtu advokātu zvērestu. Zvērinātu advokātu rindas papildinājušas līdzšinējās Rīgas tiesu apgabala prokurores Ieva Garanča un Inese Šulte, zvērināta advokāta S. Vārpiņa biroja un „Eversheds Bitāns” juristi Andrejs Podrezs un Inese Kalnāja-Zelča, individuāli praktizējošas juristes Brigita Lipska, Evija Novicāne, Inese Rozentāle.
23. marts, 2011

Klienti tiesas darbu vērtē atzinīgāk nekā sabiedrība

Tiesas klienti - procesa dalībnieki un juristi - tiesas darbu vērtē atzinīgāk nekā sabiedrība kopumā, secināts Latvijas Tiesnešu mācību centra (LTMC) veiktajā pētījumā par cilvēku attieksmi pret tiesu darbu. SKDS aptauja uzrāda aptuveni 33% sabiedrības uzticību tiesām, savukārt LTMC pētījums – 79% klientu uzticēšanos tiesām. Arī 74% aptaujāto juristu norādījuši, ka uzticas Latvijas tiesu sistēmai.
17. marts, 2011

Bijušajai Augstākās tiesas tiesnesei Zariņai piešķir Goda tiesneša nosaukumu

Pirmo reizi Augstākās tiesas vēsturē piešķirts Goda tiesneša nosaukums. To Saeima 17. marta sēdē vienbalsīgi piešķīra bijušajai Augstākās tiesas tiesnesei Aivai Zariņai. Izsakot atzinību par ilggadēju un nevainojamu tiesneša amata pienākumu pildīšanu, kā arī lai apliecinātu cieņu un pateicību par paveikto, pēc Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja Gunāra Aigara priekšlikuma ierosinājumu Saeimai piešķirt Aivai Zariņai Goda tiesneša nosaukumu bija izteikusi Tieslietu padome.
17. marts, 2011

Par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprina Daci Jansoni

Saeima 17. marta sēdē par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprināja Daci Jansoni, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata. Par balsoja 92 deputāti, pret un atturas - nebija.