Par notikumiem

Drukas versija
18. janvāris, 2011

Augstākās tiesas priekšsēdētājs informē Valsts prezidentu par aizvadītā gada darba rezultātiem un problēmām

Lai pārrunātu šī gada prioritātes un galvenos veicamos uzdevumus, 18. janvārī Valsts prezidents Valdis Zatlers uz tikšanos bija aicinājis Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Augstākās tiesas priekšsēdētājs informēja Valsts prezidentu par Augstākās tiesas pagājušā gada darba rezultātiem un būtiskākajiem notikumiem tiesā 2010. gadā.
5. janvāris, 2011

Izmaiņas Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu sastāvā

Šonedēļ darbu Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā beidz tiesnese Ramona Nadežda Jansone. R.N. Jansone tiesneša amatā bijusi 34 gadus, 21 no tiem – Augstākajā tiesā.
3. janvāris, 2011

Augstākās tiesas ziedojumus saņem Zantes ģimenes krīzes centrs

Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšanas laikā jau par labu tradīciju Augstākajā tiesā kļuvusi labdarības akcija – ziedojumu vākšanas bērniem, kuriem dzīvē neklājas viegli. 2010. gada nogalē tiesneši un tiesas darbinieki saziedoja 631,50 latus un tie nosūtīti Zantes ģimenes krīzes centram Kandavas novadā.
2. janvāris, 2011

Augstākās tiesas Senāta departamentu nolēmumi publicēti vienā krājumā

Aizvadītā gada pēdējā nedēļā pie lasītājiem nonāca Tiesu namu aģentūras izdotais Augstākās tiesas Senāta 2009. gada spriedumu un lēmumu krājums. Nolēmumu apkopojuma sagatavošana, ko Tiesu namu aģentūra veica kopā ar Augstāko tiesu, prasīja veselu gadu, jo, atšķirībā no iepriekšējās prakses, šoreiz izdevēji atgriezušies pie nolēmumu publicēšanas sākotnējās formas, kāda tā bija 1996. gadā, proti, visu Senāta departamentu 2009. gada juridiski nozīmīgākie nolēmumi publicēti vienā krājumā.