Par notikumiem

Drukas versija
23. novembris, 2011

Apkopota tiesu prakse lietās par kopīpašuma tiesisko regulējumu Civillikumā

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments un Judikatūras nodaļa ir izpētījusi un vispārinājusi tiesu praksi lietās par kopīpašuma tiesisko regulējumu Civillikumā. Apkopojumā ir divas daļas. Pirmajā daļā ietverti jautājumi par kopīpašuma apgrūtinājumiem, lietošanu, dalīšanu un apsaimniekošanu (Civillikuma 1067.-1083.pants). Jautājumu izpētei atlasītas un vērtētas lietas, kas skatītas Senātā no 2008. līdz 2011.gadam, kā arī raksturīgākās iepriekšējos gados skatītās lietas, kurās strīdi kopīpašuma jautājumos rada interesi tiesību teorijā un praksē un likuma normu interpretācijai var būt nozīme vienveidīgas tiesu prakses veidošanā visu instanču tiesās valstī.
21. novembris, 2011

Augstākā tiesa ir stiprinājusi cilvēkos paļāvību rast taisnību Latvijas valstī

Uzrunājot Augstākās tiesas tiesnešus un darbiniekus Latvijas valsts dibināšanas 93. gadadienai veltītajā kolektīva pasākumā 17.novembrī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs uzsvēra, ka tiesneši un tiesas darbinieki ir Latvijas valsts veidotāji, viena valsts varas atzara – tiesu varas – nesēji. „Iespējams, šodienas grūtībās daļai cilvēku mūsu valstī ir mazinājusies paļāvība, uzticēšanās un lepnums par zemi, kurā dzīvojam. Bet, esmu pārliecināts, ka Latvijas Augstākā tiesa ar savu darbu un stabilitāti vairojusi cilvēkos uzticēšanos tiesām,” sacīja I.Bičkovičs.
11. novembris, 2011

Tiesneši un darbinieki Augstākajā tiesā piesprauž sarkanbaltsarkanās lentītes

Atnākot uz darbu 11. novembra - Lāčplēša dienas rītā, Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki varēja paņemt lentītes valsts karoga krāsās. Radot svētku un patriotisma noskaņu, tiesneši un darbinieki aicināti simbolisko sarkanbaltsarkano zīmi nēsāt pie apģērba valsts svētku nedēļā līdz Valsts dzimšanas dienai.
4. novembris, 2011

Uz pirmo sēdi Augstākajā tiesā sasaukta Disciplinārtiesa

3. novembrī Augstākajā tiesā uz pirmo sēdi sasaukta tiesnešu Disciplinārtiesa. Disciplinārtiesa lēma, vai pieņemt izskatīšanai bijušā tiesneša M.M. sūdzību par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas 2009. gada 9. janvāra lēmumu (atzinumu) par viņa nevirzīšanu apstiprināšanai amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Sūdzību nepieņēma izskatīšanai, jo tā iesniegta par lēmumu, kas pieņemts pirms 2011. gada 13. jūlija.
2. novembris, 2011

Pirmajam Augstākās tiesas priekšsēdētājam Gvido Zemrībo piešķir Triju Zvaigžņu ordeni

Par nopelniem Latvijas valsts labā Triju Zvaigžņu ordeņa III šķira piešķirta neatkarīgās Latvijas Republikas Augstākās tiesas pirmajam priekšsēdētājam, zvērinātam advokātam Gvido Zemrībo. Lēmumu par apbalvojumu Ordeņu kapituls pieņēmis šī gada 20. oktobrī. Gvido Zemrībo Latvijas tieslietu sistēmā strādājis un to veidojis vairāk nekā 50 gadus un joprojām ir juristu saimē cienīts advokāts, darbojas Latvijas Juristu biedrības valdē.
2. novembris, 2011

Tieslietu ministrs tiekas ar Augstākās tiesas vadību

2.novembrī Augstāko tiesu vizītē pēc stāšanās ministra amatā apmeklēja jaunais tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš. Tikšanās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču un struktūrvienību vadītājiem bija konstruktīva saruna par priekšlikumiem tiesu sistēmas pilnveidošanai un Augstākās tiesas darba efektivizēšanai.