Par notikumiem

Drukas versija
24. maijs, 2011

Par Senāta Civillietu departamenta senatori iecelta Vanda Cīrule

Šonedēļ darbu Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatores amatā sākusi Vanda Cīrule. Lēmumu par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneses Vandas Cīrules iecelšanu vakantajā departamenta senatores amatā pieņēma Senāta Civillietu departamenta senatoru kopsapulce 18. maijā.
12. maijs, 2011

Pāvelam Gruziņam piešķir Goda tiesneša nosaukumu

Saeima šodien, 12. maijā nolēma bijušajam Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājam, tagad Judikatūras nodaļas vadītājam Pāvelam Gruziņam piešķirt Goda tiesneša nosaukumu. Goda tiesneša nosaukumu Saeima piešķīra pēc Tieslietu padomes priekšlikuma. Šis ir otrais Goda tiesneša nosaukums, kas piešķirts Augstākās tiesas tiesnesim. Pirmā to 2011. gada martā saņēma bijusī Civillietu tiesu palātas tiesnese Aiva Zariņa. Pavisam Latvijā tagad ir seši Goda tiesneši.
12. maijs, 2011

Apkopotas Senāta atziņas par individuālo darba strīdu risināšanu

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments un Judikatūras nodaļa apkopojusi Senāta tiesu praksi lietās par individuāliem darba strīdiem. Apkopojums veikts par lietām, ko Senāts skatījis laika posmā no 2005. līdz 2010.gadam. Šis ir jau otrais tiesu prakses apkopojums, kas veikts kopš Darba likuma spēkā stāšanās 2002. gadā.
10. maijs, 2011

Augstākās tiesas biļetenā: tiesu prakses apkopojumi, senatoru referāti un publiskais pārskats par darbu 2010. gadā

Turpinot pagājušajā gadā aizsākto biļetena izdošanas tradīciju, Augstākā tiesa sagatavojusi un izdevusi otro biļetena numuru, kas tuvākajā laikā nonāks visās Latvijas tiesās, citās tieslietu sistēmas iestādēs, kā arī bibliotēkās un augstskolās. Biļetena pirmā nodaļa veltīta tiesību praksei, par ko aktuālākos atzinumus sniedz visi Senāta departamenti. Biļetena otrajā daļā publicētas senatoru atziņas, kas izskanējušas, referējot dažādās tiesībzinātņu konferencēs vai uzstājoties starptautiskos pasākumos.
6. maijs, 2011

Par priekšzīmīgu, godīgu un radošu amata pienākumu pildīšanu saņem Tieslietu sistēmas Goda zīmes

Piektdien, 6. maijā, Tieslietu sistēmas Goda zīmes saņem 16 tieslietu sistēmas darbinieki, to skaitā Augstākās tiesas Civillietu departamenta senatore Mārīte Zāģere, Krimināllietu tiesu palātas tiesnesis Andrejs Lepse un bijusī Judikatūras nodaļas vadītāja Zigrīda Mita. Par priekšzīmīgu, godīgu un radošu amata pienākumu veikšanu viņi apbalvoti ar III pakāpes Goda zīmi.
5. maijs, 2011

Augstākās tiesas plēnumā amatpersonas vēlēs aizklāti, tiesneši drīkstēs arī atturēties

Augstākās tiesas plēnums 2. maijā apstiprināja jaunu plēnuma reglamentu, pēc kura arī noritēja turpmākais plēnuma darbs. Reglamentējot plēnuma sastāvu, noteikts, ka plēnumā piedalās Augstākās tiesas tiesneši. Bez balss tiesībām var piedalīties arī Augstākās tiesas Goda tiesneši un apgabaltiesu tiesneši, kas aizstāj Augstākās tiesas tiesnešus.
2. maijs, 2011

Plēnums Disciplinārtiesas sastāvā ievēl Kaksti, par pārstāvi Centrālajā vēlēšanu komisijā – Dzalbi

Par Disciplinārtiesas locekli Augstākās tiesas plēnums 2. maijā ievēlēja Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori Vēsmu Kaksti. Disciplinārtiesa, kas tiek sasaukta Augstākās tiesas Senātā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai, tika izveidota 2010. gadā un tās sastāvā no Administratīvo lietu departamenta bija ievēlēti senatori Andris Guļāns un Normunds Salenieks. Tā kā senators Salenieks pārgājis darbā Senāta Civillietu departamentā, plēnumam bija jāievēl cits pārstāvis.
2. maijs, 2011

Pēteri Dzalbi ievēl par Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju un Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku

Pirmdien, 2. maijā Augstākās tiesas plēnumā par Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju ievēlēja senatoru Pēteri Dzalbi. Pēteris Dzalbe atzinīgi vērtēja līdzšinējo Krimināllietu departamenta darbu ilggadējā bijušā priekšsēdētāja Pāvela Gruziņa vadībā, vienlaikus akcentējot virzienus, kam turpmāk pievērsīs lielāku uzmanību.