Par notikumiem

Drukas versija
28. maijs, 2012

Apbalvo ar Tieslietu sistēmas Goda zīmi

Šodien Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš svinīgā pasākumā Augstākajā tiesā astoņiem tieslietu sistēmas pārstāvjiem pasniedza tieslietu sistēmas apbalvojumu – Goda zīmi, kurai ir trīs pakāpes. Par izcilu mūža ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē ar Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi apbalvots Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
21. maijs, 2012

Augstākajā tiesā viesojas advokāti no ASV

21. maijā vizītē Augstākajā tiesā bija ieradušies desmit advokāti no Amerikas Savienotajām Valstīm. ASV advokātu grupa piedalās pieredzes apmaiņas braucienā, iepazīstot Lietuvas un Latvijas tiesu sistēmu. Tikšanās laikā Augstākajā tiesā Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa iepazīstināja ASV advokātus ar Latvijas tiesu sistēmu un Augstākās tiesas struktūru un funkcijām. Sarunas laikā ciemiņi interesējās par izskatāmo lietu daudzumu Augstākajā tiesā, par interesantākajām lietām, kas pēdējā laikā bijušas iztiesāšanā. Advokāti iepazinās ar Tiesu pils telpām un Augstākās tiesas muzeju.
15. maijs, 2012

ANO eksperts izjautā par ekonomiskās krīzes ietekmi Augstākās tiesas darbā

15. maijā Augstāko tiesu apmeklēja ANO neatkarīgais eksperts par valstu ārējā parāda un citu attiecīgu starptautisku finanšu saistību ietekmi uz spēju pilnvērtīgi izmantot visas cilvēktiesības Dr. Cefas Lumina (Cephas Lumina), lai izjautātu par Augstākās tiesas lomu un iespējām cilvēktiesību nodrošināšanā finanšu krīzes un ekonomikas stabilizācijas laikā.
10. maijs, 2012

Vērtīgs Latvijas tiesību institūta dāvinājums Augstākās tiesas muzejam

Augstākās tiesas muzejs saņēmis vērtīgu dāvinājumu no biedrības „Latvijas tiesību institūts” – trīs grāmatu par Latvijas tiesībām un Tiesu pili oriģināleksemplārus. Muzeja krājumus papildinājis Tieslietu ministrijas 1938. gadā izdotais A.Meņģelsona, S.Skujiņa un P.Mieža izdevums „Tiesu pils”, kā arī A.Auziņa sagatavotais „Tieslietu Ministrijas Vēstneša” pielikums „Tiesu pils atklāšana”.
8. maijs, 2012

Valsts prezidents pasniedz Atzinības krustu Georgijam Kuzņecovam

8. maijā nozīmīgs notikums bija bijušajam ilggadējam Augstākās tiesas tiesnesim Georgijam Kuzņecovam – pie viņa ieradās Valsts prezidents Andris Bērziņš, lai pasniegtu valsts apbalvojumu – Atzinības krustu. Veselības problēmu dēļ Georgijs Kuzņecovs nevarēja ierasties uz valsts apbalvojumu pasniegšanas ceremoniju 4. maijā Rīgas pilī, tādēļ apbalvojums viņam tika nogādāts personīgi.
7. maijs, 2012

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem trīs advokātu zvērestu

7. maijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma trīs Latvijas Zvērināto advokātu padomē uzņemtu advokātu zvērestu. Zvērinātu advokātu rindas papildina bijušais Prokuratūras Rīgas Autotransporta prokuratūras virsprokurors Indulis Bukovskis, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvaldes Juridiskās daļas galvenā juriste Karīna Čakārne un zvērinātu advokātu biroja „Lawin” juriste Anna Mišņeva.
6. maijs, 2012

Augstākās tiesas priekšsēdētājs piedalās valsts svētku pasākumos; atzinība bijušajam tiesnesim

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs 4. maijā piedalījās Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas svinīgajos pasākumos. Augstākā tiesa ar gandarījumu saņēma ziņu, ka šajos valsts svētkos valsts apbalvojums – Atzinības krusta trešā šķira – piešķirts ilggadējam Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnesim Georgijam Kuzņecovam.
28. aprīlis, 2012

Starptautiskā konferencē diskutēs par Augstāko tiesu lomu un iespējām cilvēktiesību aizsardzībā

Aktualizējot nacionālo Augstāko tiesu lomu cilvēktiesību aizsardzībā, Augstākā tiesa sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu 2.maijā organizē starptautisku konferenci augstāko tiesu tiesnešiem. Konferencē piedalīsies Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Polijas Augstāko tiesu tiesneši, Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) tiesneses Ineta Ziemele un Danute Jočiene (Danutė Jočienė), kā arī Satversmes tiesas tiesneši un Rīgas Juridiskās augstskolas mācībspēki.
27. aprīlis, 2012

Augstākā tiesa tikšanos ar valdības pārstāvi starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās vērtē kā profesionālu viedokļu apmaiņu

Augstākās tiesas tiesnešu un tiesnešu palīgu tikšanās ar Ministru kabineta pārstāvi starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Ingu Reini 27. aprīlī bija profesionāla saruna par problēmām saistībā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) izskatītajām un tiesvedībā esošajām lietām pret Latviju.
26. aprīlis, 2012

Līviju Slicu Saeima apstiprina par Augstākās tiesas tiesnesi

Šodien, 26. aprīlī, Saeima Augstākās tiesas tiesnešu amatā apstiprināja Līviju Slicu, vienlaikus atbrīvojot viņu no Administratīvās apgabaltiesas tiesneša amata. Par to nobalsoja 80 deputāti, pret – neviens, atturējās – 1. Līvija Slica Augstākās tiesas tiesneša amatam tika izraudzīta atklāta amata konkursa rezultātā. Izvērtējot kandidatūru Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātu atlases atklātā konkursa divās kārtās un saņemot Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīvu atzinumu, konkursa pretendentu atlases komisija atzina Līviju Slicu par piemērotu Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatores amatam.