Par notikumiem

Drukas versija
23. marts, 2012

Augstāko tiesu apmeklē Somijas tiesu darbinieki

Ceturtdien, 22. martā Augstāko tiesu apmeklēja tiesu darbinieku grupa no Turku apelācijas apgabaltiesas Somijā. Tiesas administrācijas darbinieki, tiesas sekretāri un reģistratori iepazinās ar Augstākās tiesas darbinieku darbu, tiesas telpām un vēsturi. Par Augstākās tiesu Latvijas tiesu sistēmā, tiesas darba organizāciju un personālu Somijas tiesu darbiniekiem pastāstīja Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa.
20. marts, 2012

Augstākajā tiesā notiks seminārs par operatīvo darbību tiesisko regulējumu un organizatoriskajām problēmām

21. martā Augstākajā tiesā notiks seminārs „Operatīvā darbība: tiesiskās regulācijas un organizatoriskās problēmas”, kuru organizē Rīgas Stradiņa Universitāte ar Augstākās tiesas Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļas atbalstu. Semināra mērķis ir apzināt operatīvās darbības tiesiskās regulācijas pilnveidošanas būtiskākos virzienus.
20. marts, 2012

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Moldovā referē par tiesnešu pašpārvaldi Latvijā

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs 21. un 22. martā piedalās Moldovas Tieslietu ministrijas organizētā konferencē „Par tiesu sistēmas reformu” Kišiņevā. Konferencē, kuras pamattēma ir tiesnešu pašpārvaldes sistēma – tās neatkarība, efektivitāte un attīstība – pieredzē dalās Latvijas un Lietuvas Augstāko tiesu priekšsēdētāji, kā arī Lietuvas tiesnešu pašpārvaldes institūciju vadītāji.
17. marts, 2012

Judikatūras nodaļas vadītājs: tiesu nolēmumos jāatsaucas uz judikatūru nevis nolēmumiem citās lietās

Visi nolēmumi, kam izstrādātas judikatūras tēzes un kas ievietoti Augstākās tiesas mājas lapā, ir ar judikatūras nozīmi, un tiesām, Senātu ieskaitot, vajadzētu nolēmumos atsaukties uz tiem, nevis uz nolēmumiem citās lietās, kas nav vērtējami kā judikatūra un kas nav publiski pieejami - Augstākās tiesas plēnumā 16. martā norādīja Judikatūras nodaļas vadītājs Pāvels Gruziņš, piebilstot, ka jautājums, protams, ir diskutējams. Judikatūras nodaļas vadītājs gada atskaites ziņojumā atzīmēja, ka daļa praktizējošu juristu ir neapmierināti, ka pieeja Tiesu informatīvajai sistēmai (TIS), kurā tiek pievienoti visi tiesu nolēmumi, ir ierobežota un līdz ar to pamatots ir jautājums - vai TIS datu bāzi var uzskatīt par judikatūru un uz to atsaukties tiesu nolēmumos.
17. marts, 2012

Tiesu palātās samazinājies neizskatīto lietu atlikums; iezīmē Krimināllietu tiesu palātas likvidācijas gaitu

2011. gadā gan Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā, gan Krimināllietu tiesu palātā samazinājies neizskatīto lietu atlikums. Pērnā gada beigās Civillietu tiesu palātā neizskatītas bija palikušas 1214 civillietas, kas ir par 103 lietām mazāk nekā 2010. gada beigās, bet Krimināllietu tiesu palātā neizskatītas bija 326 krimināllietas, kas ir par 49 lietām mazāk nekā 2010. gada beigās.
17. marts, 2012

Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja norāda uz politiķu vārdu neatbilstību darbiem un dialoga vājumu starp Satversmes tiesu un pārējām tiesām

Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa ziņojumā par departamenta darbu norādīja, ka 2011. gads ir otrais gads departamenta pastāvēšanas vēsturē (pirmais bija 2009.), kad izskatīts vairāk lietu, nekā tās tika saņemtas, kas nozīmē, ka departaments ir sācis pamazām samazināt lietu uzkrājumu. Piecās lietās departaments vērsies ar pieteikumu Satversmes tiesā. Departamenta priekšsēdētāja, analizējot šo pieredzi, secināja, ka ir iezīmējusies nevēlama tendence, ko varētu nodēvēt par dialoga vājumu starp tiesām un Satversmes tiesu, un rosināja organizēt diskusiju starp tiesnešiem par to, kādām jābūt tiesu savstarpējām attiecībām, kāda loma ir katrai tiesai Latvijas kā tiesiskas valsts stiprināšanā.
17. marts, 2012

Krimināllietu departaments veicinās vienotu tiesu praksi naudas atmazgāšanas shēmu lietās

Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe ziņojumā par departamenta darbu aizvadītajā gadā, norādīja trīs galvenos virzienus, kurus viņš izvirzījis, 2011. gadā uzņemoties departamenta vadību: Senāta nolēmumu kvalitātes pilnveidošana, senatoru tālākizglītība un sadarbības pilnveidošana ar valsts krimināltiesību un kriminālprocesa zinātniekiem tiesiska rakstura problēmu risināšanā.
17. marts, 2012

Civillietu departamentā pieaudzis kasācijas sūdzību skaits, protestu - samazinājies

Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs ziņojumā par departamenta darbu 2011. gadā atzīmēja, ka vairāk nekā iepriekšējā gadā departaments saņēmis lietas ar kasācijas sūdzībām, savukārt kasācijas protesti saistībā ar būtiskiem materiālo un procesuālo tiesību normu pārkāpumiem iesniegti par 120 mazāk. Būtisko protestu skaita samazinājumu priekšsēdētājs skaidro ar to, ka iesniegumi tiek rūpīgi pārbaudīti un sniegtas motivētas atbildes, lai izvairītos no atkārtotām sūdzībām.
17. marts, 2012

Centrālajā vēlēšanu komisijā ievēl Pēteri Dzalbi, par plēnuma sekretāri Ināru Gardu

Par tiesnešu pārstāvi Centrālajā vēlēšanu komisijā Augstākās tiesas plēnums 16. martā ievēlēja Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju Pēteri Dzalbi, kurš arī iepriekš pildīja šos pienākumus. Savukārt Senāta Civillietu departamenta senatore Ināra Garda atkārtoti uz trim gadiem ievēlēta par Augstākās tiesas plēnuma sekretāri.
17. marts, 2012

Par Disciplinārtiesas priekšsēdētāju plēnums ievēl Mārīti Zāģeri

Augstākās tiesas plēnumā 16. martā par tiesnešu Disciplinārtiesas priekšsēdētāju ievēlēja Senāta Civillietu departamenta senatori Mārīti Zāģeri. Savukārt par Disciplinārtiesas locekli no Senāta Krimināllietu departamenta plēnums ievēlēja senatori Ingunu Radzeviču.