Par notikumiem

Drukas versija
26. janvāris, 2012

Vairākums Augstākās tiesas klientu ar tiesas darbu apmierināti; lielākās problēmas - lietu izskatīšanas termiņi un judikatūras pieejamība

Aizvadītajā gadā notikušās Augstākās tiesas klientu aptaujas apkopotie rezultāti parāda, ka 77% juristu - prokurori, advokāti, advokātu palīgi un pilnvarotās personas, kas tiesvedības laikā saskārušies ar Augstākās tiesas darbu, ar to ir apmierināti. Tas apstiprina secinājumu, ka tie sabiedrības locekļi jeb tiesu klienti, kas ar tiesas darbu patiešām saskārušies, tiesas darbu vērtē ievērojami pozitīvāk nekā pārējie. Vērtējot Augstākās tiesas klientu aptaujas datus detalizētāk, juristu pozitīvākais vērtējums sniegts par Augstākās tiesas darbinieku attieksmi pret apmeklētājiem - kopumā 84% to novērtē „labi” vai „drīzāk labi”, un tiesas darbinieku darbu kopumā - „labi” vai „drīzāk labi” novērtē 83% juristu.
9. janvāris, 2012

Augstākās tiesas biļetenā: Latvijas tiesnešu konferences materiāli un senatoru publikācijas par aktuāliem tiesu teorijas un prakses jautājumiem

Augstākā tiesa sagatavojusi un izdevusi trešo „Augstākās tiesas biļetena” numuru, kas tuvākajā laikā nonāks Latvijas tiesās, citās tieslietu sistēmas iestādēs, kā arī bibliotēkās un augstskolās. Biļetens izlasāms arī Augstākās tiesas mājas lapā. Biļetena pirmajā daļā publicēti 2011.gada 25.novembra Latvijas tiesnešu konferences materiāli - gan uzrunas, gan tiesību nozaru sekcijās nolasītie referāti un diskusiju atreferējums.
5. janvāris, 2012

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem trīs tiesu izpildītāju zvērestu

5. janvārī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma trīs tiesu izpildītāju zvērestu. Dace Pleša ar tieslietu ministra pienākumu izpildītājas rīkojumu iecelta par tiesu izpildītāju Rīgas apgabaltiesas teritorijā, Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesas un Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesas teritorijā.
2. janvāris, 2012

Augstākās tiesas 2011. Gada cilvēks - Pāvels Gruziņš

Augstākās tiesas augstāko atzinību - Gada cilvēka titulu un Temīdas balvu 2011. gadā saņēma Judikatūras nodaļas vadītājs Pāvels Gruziņš. Pāvels Gruziņš 2011. gadā pēc 32 tiesneša darbā aizvadītiem gadiem (24 no tiem - Augstākajā tiesā), beidza pildīt tiesneša pienākumus, taču no darba Augstākajā tiesā neaizgāja. Ņemot vērā lielo darba pieredzi, viņš tika aicinātas vadīt Judikatūras nodaļu. 2011. gadā bijušajam Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājam un Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietniekam Saeima pēc Tieslietu padomes priekšlikuma piešķīra Goda tiesneša nosaukumu.
2. janvāris, 2012

Augstākās tiesas ziedojumus saņem Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs

Gada nogalē par tradīciju Augstākajā tiesā kļuvusi labdarības akcija – ziedojumu vākšanas bērniem, kuriem dzīvē neklājas viegli. 2011. gada nogalē tiesneši un tiesas darbinieki saziedoja 614 latus un tie nosūtīti Siguldas novada Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centram.