Par notikumiem

Drukas versija
25. oktobris, 2012

Augstākās tiesas priekšsēdētājs piedalās ES Augstāko tiesu kolokvijā Parīzē

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs 25.-26. oktobrī piedalās Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju piektajā kolokvijā Parīzē. Kolokvija tēma šoreiz ir „Augstāko tiesu tiesnešu, Eiropas Savienības tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnešu iecelšana”.
8. oktobris, 2012

Augstākā tiesa aicina uz Pirmkursnieku dienām

Augstākā tiesa priecājas par to Latvijas augstskolu studentu saimes papildinājumu, kas izvēlējušies sākt jurista karjeru un šajā rudenī sper pirmos soļus savā izaugsmes ceļā. Lai paplašinātu studentu – topošo juristu izpratni un interesi par Latvijas tiesu sistēmu un ļautu ieskatīties vienā no interesantākajām un vienlaikus smagākajām juridiskajām profesijām - tiesneša amatā, Augstākā tiesa turpina tradīciju un oktobrī - decembrī rīko Pirmkursnieku dienas Augstākajā tiesā. Uz Augstāko tiesu aicinātas Juridisko fakultāšu un tiesību zinātņu programmu pirmo kursu studentu grupas - gan bakalauri, gan maģistri.
8. oktobris, 2012

Augstākās tiesas biļetenā - starptautiskās cilvēktiesību konferences materiāli un tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība

„Augstākās tiesas biļetena” piektais numurs veltīts starptautiskajai konferencei „Nacionālo augstāko tiesu loma cilvēktiesību aizsardzībā”, ko šī gada maijā organizēja Augstākā tiesa sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu un kas bija pirmā starptautiska konference Latvijā, kurā tika veidots dialogs starp Augstāko tiesu, Eiropas Cilvēktiesību tiesu (ECT) un Satversmes tiesu.