Par notikumiem

Drukas versija
28. decembris, 2012

Par Augstākās tiesas Gada cilvēku-2012 nominē Zigmantu Gencu

Augstākās tiesas augstāko atzinību - Gada cilvēka titulu un Temīdas balvu 2012. gadā saņēmis Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs. Zigmantam Gencam kolēģi pauduši atzinību par mūža ieguldījumu tiesu sistēmas attīstībā.
21. decembris, 2012

Senāta Administratīvo lietu departamentu arī turpmāk vadīs Veronika Krūmiņa

Augstākās tiesas plēnums 21. decembrī par Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja senatori Veroniku Krūmiņu. Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” Augstākās tiesas Senāta departamentu un palātu priekšsēdētājus tiesnešu kopsapulce ievēl uz pieciem gadiem.
19. decembris, 2012

Pirmkursnieku dienās Augstāko tiesu apmeklējuši aptuveni 350 studenti

Vēsturiski zīmīgā dienā – Senāta 94.gadadienā, kas ir 19.decembrī – Augstākajā tiesā viesojās pēdējā šīgada studentu grupa no Latvijas Universitātes, iepazīstot tiesu sistēmas un Augstākās tiesas darbu un apskatot vēsturisko Tiesu pili. Pēc šīsdienas ekskursijas studenti atzina, ka šī ir bijusi vērtīgākā semestra diena, jo viņi varēja tikties ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, apskatīt tiesas muzeju un pat varēja vērot tiesas sprieduma pasludināšanu Krimināllietu tiesu palātā.
18. decembris, 2012

Profesors Geimers dalās pieredzē par notariālo aktu darbību Vācijā

Otrdien, 18. decembrī ar Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatoriem un Civillietu tiesu palātas tiesnešiem tikās Minhenes Ludviga Maksimiliana universitātes Juridiskās fakultātes profesors Reinholds Geimers (Reinhold Geimer). Profesors dalījās pieredzē, strādājot ar notariāliem aktiem Vācijā. Daudzviet Eiropā, tai skaitā arī Vācijā, notariāla akta formā veidotiem līgumiem ir izpildu dokumenta spēks un tie ir līdzvērtīgi tiesu spriedumiem.
13. decembris, 2012

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem trīsdesmit viena advokāta zvērestu

13.decembrī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma trīsdesmit viena Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemta advokāta zvērestu. Augstākās tiesas priekšsēdētājs jaunajiem advokātiem vēlēja vienmēr atcerēties, ka, neskatoties uz to, ka advokāts ir savā profesijā brīvs, viņš ir daļa no kopējās tiesu sistēmas un arī no viņa darba veidojas izpratne un attieksme pret tiesu darbu.
12. decembris, 2012

Augstākā tiesa apkopojusi tiesu praksi laulāto kopīgas mantas dalīšanā

Nekustamais īpašums ir uzskatāms par abu laulāto kopīgu mantu, ja īpašuma tiesības uz to ir iegūtas laulības laikā un kad abiem laulātajiem pastāvējusi kopīga saimniecība, jo ir pamats uzskatīt, ka īpašuma iegādei nepieciešamie līdzekļi ir ņemti no ģimenes kopējā budžeta, kurā ieguldījumu atbilstoši attiecīgā brīža iespējām ir devuši abi laulātie: viens laulātais – audzinot bērnus un nodarbojoties ar mājsaimniecību, bet otrs laulātais – strādājot algotā darbā.
11. decembris, 2012

Senāta 2011. gada nolēmumu krājums jau kļuvis par bibliogrāfisku retumu

Grāmata, kas jau pirms tās atvēršanas kļuvusi par bibliogrāfisku retumu – tā noticis ar Augstākās tiesas Senāta 2011. gada nolēmumu krājumu. Krājums izdots, pateicoties Tieslietu ministrijas atbalstam – kā valsts kapitāldaļu turētājs ministrija akceptēja, ka „Latvijas Vēstnesis” to izdod par saviem līdzekļiem.
10. decembris, 2012

Ar tiesas darbu un tiesu lietu atspoguļošanu iepazīstas pētnieciskās žurnālistikas studenti

Studentu vizītes Augstākajā tiesā ir tradicionālas, taču parasti tie ir jurisprudences studenti. 10.decembrī Augstākajā tiesā viesojās Latvijas Universitātes komunikācijas studiju 3. kursa studenti, kas apgūst pētnieciskās žurnālistikas kursu.
8. decembris, 2012

Augstākā tiesa: izšķirot strīdus par aizgādības un saskarsmes tiesībām, kritērijs ir bērna intereses

Augstākā tiesa veikusi pētījumu par tiesu praksi strīdu izskatīšanā par aizgādības un saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem bērnam. Pētījumā analizēta tiesu prakse lietās par atsevišķas aizgādības nodibināšanu, par aizgādības tiesību atņemšanu, par saskarsmes tiesības noteikšanu vai atņemšanu, par bērna dzīvesvietas noteikšanu, par paternitātes noteikšanu un ar uzturlīdzekļiem bērnam saistītiem jautājumiem.
7. decembris, 2012

Discipilnārtiesa atstāj negrozītu Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu

Augstākajā tiesā 6.decembrī tika sasaukta Disciplinārtiesa, lai izvērtētu pārsūdzētā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmuma tiesiskumu.