Par notikumiem

Drukas versija
17. marts, 2012

Krimināllietu departaments veicinās vienotu tiesu praksi naudas atmazgāšanas shēmu lietās

Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe ziņojumā par departamenta darbu aizvadītajā gadā, norādīja trīs galvenos virzienus, kurus viņš izvirzījis, 2011. gadā uzņemoties departamenta vadību: Senāta nolēmumu kvalitātes pilnveidošana, senatoru tālākizglītība un sadarbības pilnveidošana ar valsts krimināltiesību un kriminālprocesa zinātniekiem tiesiska rakstura problēmu risināšanā.
17. marts, 2012

Civillietu departamentā pieaudzis kasācijas sūdzību skaits, protestu - samazinājies

Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs ziņojumā par departamenta darbu 2011. gadā atzīmēja, ka vairāk nekā iepriekšējā gadā departaments saņēmis lietas ar kasācijas sūdzībām, savukārt kasācijas protesti saistībā ar būtiskiem materiālo un procesuālo tiesību normu pārkāpumiem iesniegti par 120 mazāk. Būtisko protestu skaita samazinājumu priekšsēdētājs skaidro ar to, ka iesniegumi tiek rūpīgi pārbaudīti un sniegtas motivētas atbildes, lai izvairītos no atkārtotām sūdzībām.
17. marts, 2012

Centrālajā vēlēšanu komisijā ievēl Pēteri Dzalbi, par plēnuma sekretāri Ināru Gardu

Par tiesnešu pārstāvi Centrālajā vēlēšanu komisijā Augstākās tiesas plēnums 16. martā ievēlēja Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju Pēteri Dzalbi, kurš arī iepriekš pildīja šos pienākumus. Savukārt Senāta Civillietu departamenta senatore Ināra Garda atkārtoti uz trim gadiem ievēlēta par Augstākās tiesas plēnuma sekretāri.
17. marts, 2012

Par Disciplinārtiesas priekšsēdētāju plēnums ievēl Mārīti Zāģeri

Augstākās tiesas plēnumā 16. martā par tiesnešu Disciplinārtiesas priekšsēdētāju ievēlēja Senāta Civillietu departamenta senatori Mārīti Zāģeri. Savukārt par Disciplinārtiesas locekli no Senāta Krimināllietu departamenta plēnums ievēlēja senatori Ingunu Radzeviču.
17. marts, 2012

Augstākajai tiesai jāspriež pareizu un kvalificētu tiesu, nevis jāizvirza mērķis skatīt ātrāk un vairāk lietu

„Aizvadītajā gadā, kas valstī bijis visai raibiem notikumiem bagāts, Latvijas tiesu sistēma, tai skaitā Augstākā tiesa, ir spējusi nodrošināt stabilu darbu un pieejamību taisnīgai tiesai jebkuros apstākļos,” kopsavilkumā par Augstākās tiesas darbu 2011. gadā plēnumā 16. martā rezumēja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
15. marts, 2012

Augstākās tiesas priekšsēdētājs aicina uz preses konferenci

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piektdien, 16. martā pēc Augstākās tiesas plēnuma aicina mediju pārstāvjus uz preses konferenci. Precizēts preses konference laiks – tā sāksies plkst.15.00 Augstākās tiesas 461. zālē. Augstākās tiesas priekšsēdētājs atbildēs uz žurnālistu jautājumiem par Augstākās tiesas darbu 2011. gadā, kā arī citām tiesas darba aktualitātēm. Caurlaides žurnālistiem jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396, 28652211.
14. marts, 2012

Senatores Briedi un Mitu apstiprina par Latvijas ad hoc tiesnesēm Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Ministru kabinetā 13. martā apstiprināti „ad hoc” tiesneši no Latvijas Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Sarakstā iekļautas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatores Jautrīte Briede un Dace Mita, kā arī Satversmes tiesas tiesnese Kristīne Krūma un Rīgas Juridiskās augstskolas prorektors Mārtiņš Mits.
14. marts, 2012

Augstākās tiesas plēnumā: aizvadītā gada darba analīze un četras vēlēšanas

Piektdien, 16. martā sanāks Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce, lai izvērtētu 2011. gada darbu un vēlētu tiesnešu pārstāvjus vairākās pašpārvaldes institūcijās un Centrālajā vēlēšanu komisijā. Plēnums sāksies plkst. 9.30 Augstākās tiesas 146. zālē. Plēnuma sēdes ir atklātas un mediju pārstāvji tiek laipni aicināti būt klāt Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulcē. Pēc plēnuma plkst. 15.00 Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs aicina žurnālistus uz preses konferenci par aizvadītā gada Augstākās tiesas darba izvērtējumu.
12. marts, 2012

Aizvadītajā gadā Augstākajā tiesā izskatītas gandrīz 5000 lietas

2011.gadā Augstākās tiesas tiesvedībā bija 7908 lietas, kas ir par 468 lietām vairāk kā iepriekšējā gadā. No tām izskatītas 4844 lietas, nepabeigto lietu atlikums gada beigās 3064 lietas - liecina apkopotie statistikas dati. Kopumā Augstākajā tiesā 2011. gadā saņemtas 4986 lietas – 3013 no tām saņemtas kasācijas instancē – Senātā, bet 1973 tiesu palātās.
12. marts, 2012

Augstākās tiesas tiesneša pienākumus pildīs apgabaltiesas tiesnese Krūmiņa

Tieslietu padome uzdevusi Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Sandrai Krūmiņai no 15. marta pildīt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumus tiesneša vakances laikā. Sandra Krūmiņa dzimusi 1966. gadā. Jurista kvalifikāciju ieguvusi Latvijas Valsts universitātē 1997. gadā. Tiesu sistēmā strādā kopš 2000. gada.