Par notikumiem

Drukas versija
28. jūnijs, 2012

Ar videokonferenci Augstākajā tiesā noslēdzas Latvijas tiesu modernizācijas projekta posms

Ar videokonferences un skaņu ierakstu iekārtu prezentāciju Augstākās tiesas zālē 28. jūnijā noslēdzās viens no posmiem Latvijas un Šveices sadarbības projektā "Tiesu modernizācija Latvijā", ko īsteno Tiesu administrācija sadarbībā ar Augstāko tiesu un Ieslodzījumu vietu pārvaldi, izmantojot Šveices Konfederācijas padomes piešķirto finansējumu. Projekta ietvaros ar videokonferences iekārtām aprīkotas 47 Latvijas tiesas un 12 ieslodzījuma vietas – kopumā 312 zāles. Augstākajā tiesā videokonferenci tiesas procesa gaitā varēs organizēt divās tiesas zālēs – Senāta zālē un Krimināllietu tiesu palātas zālē.
22. jūnijs, 2012

Tiesnešu ētikas komisiju arī turpmāk vadīs Visvaldis Sprudzāns

Jaunievēlētā Tiesnešu ētikas komisija, ko uz pirmo sēdi 22. jūnijā sasauca Augstākās tiesas priekšsēdētājs, par komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieku Visvaldi Sprudzānu, bet par vietnieci – Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Dzintru Baltu. Visvaldis Sprudzāns šīs tiesnešu pašpārvaldes institūcijas priekšsēdētāja amatā ievēlēts atkārtoti. Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs atzinīgi vērtēja pirmās Tiesnešu ētikas komisijas darbību, šo tiesnešu pašpārvaldes institūciju izveidojot nevis par represiju instrumentu, bet tiesnešu padomdevēju.
14. jūnijs, 2012

Divdesmit trīs advokāti dod zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam

14. jūnijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma divdesmit trīs Latvijas Zvērināto advokātu padomē uzņemtu advokātu zvērestu. Zvērinātu advokātu rindas papildina juridisko zinātņu doktors, Ķekavas novada domes priekšsēdētāja padomnieks Imants Muižnieks un divdesmit divi zvērinātu advokātu palīgi: Benita Balana, Edmunds Berķis, Benno Butulis, Mārtiņš Gailis, Olga Hincenberga, Petra Janule, Inese Joppe, Zanda Kokare, Jānis Lagzdiņš, Artūrs Marģevičs, Kristaps Mežinskis, Andris Mucenieks, Irina Oļevska, Iveta Pazare, Edijs Poga, Evita Priedīte, Madara Smalkā, Ilmārs Šatovs, Vita Tanasi, Edijs Vaikuls, Jānis Zaļais un Baiba Zauere.
5. jūnijs, 2012

Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu efektīvākai piemērošanai nepieciešami grozījumi Kriminālprocesa likumā un Ārstniecības likumā

Augstākās tiesas Judikatūras nodaļa sadarbībā ar tiesībzinātņu speciālistu Andreju Judinu veikusi pētījumu par tiesu praksi kriminālprocesā, nosakot medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus. No pētījuma izriet nepieciešamība veikt dažus grozījumus vai papildinājumus Kriminālprocesa likumā un Ārstniecības likumā, lai sekmētu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu efektīvu piemērošanu. Augstākā tiesa pētījumu nosūtījusi tieslietu ministram, aicinot iniciēt attiecīgus grozījumus likumos.
1. jūnijs, 2012

Zane Pētersone arī turpmāk pārstāvēs Latviju Eiropas tiesnešu asociācijā mediācijai

Latvija arī turpmāk būs pārstāvēta Eiropas tiesnešu asociācijas mediācijai (GEMME) – 10.-13. maijā Parīzē notikušajā asociācijas Ģenerālajā Asamblejā, ievēlot jaunu valdi, tajā tika pārvēlēta Augstākās tiesas tiesneša pienākumu izpildītāja Zane Pētersone. Vienlaikus ar GEMME Ģenerālo Asambleju un valdes un dalībvalstu pārstāvju sēdēm notika arī simpozijs „Tiesas mediācijas perspektīva”.
1. jūnijs, 2012

Jaunums Augstākās tiesas biļetenā – Senāta 2011. gada nolēmumu klasifikators

Izdots kārtējais, nu jau ceturtais „Augstākās tiesas biļetens”, kas tuvākajā laikā nonāks visās Latvijas tiesās, citās tieslietu sistēmas iestādēs, kā arī bibliotēkās un augstskolās. Biļetenā publicēta informācija par Augstākās tiesas aktivitātēm saistībā ar cilvēktiesību aktualitātēm un starptautisko sadarbību, kā arī Tieslietu padomes aktuālākie lēmumi tiesu sistēmai konceptuālos jautājumos.