Par notikumiem

Drukas versija
30. jūlijs, 2012

Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks pieņem notāra zvērestu

30.jūlijā Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, šobrīd priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Gunārs Aigars pieņēma notāres Ilutas Saulietes zvērestu. Iluta Sauliete zvērinātā notāra amata pienākumus pildīs Vidzemes apgabaltiesas teritorijā – Valkā un Smiltenē.
19. jūlijs, 2012

Augstākās tiesas priekšsēdētājs tiekas ar jauno tieslietu ministru

Ceturtdien, 19. jūlijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs tikās ar jauno tieslietu ministru Jāni Bordānu, lai pārrunātu turpmākās sadarbības perspektīvas. Pirmās tikšanās laikā ministrs iezīmēja savu tieslietu nozares kopējo redzējumu un sava darba prioritāros virzienus, viens no kuriem ir tiesu procesu efektivizācija, kā arī informācijas tehnoloģiju risinājumu pilnveide tieslietu nozarē.
6. jūlijs, 2012

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem divu Latgales apgabaltiesas notāru zvērestu

6.jūlijā Augstākajā tiesā notika notāru zvēresta ceremonija, kurā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma jauno notāru Lindas Damanes un Evijas Paļumas zvērestu. Augstākās tiesas priekšsēdētājs vēlēja notārēm ikdienas darbā, pildot zvērestā solīto, atcerēties, ka notārs ir tiesu sistēmai piederīga profesija, no kuru uzticības likumam, godaprātam un sirdsapziņai sabiedrība spriež arī par visu tiesu sistēmu kopumā.
2. jūlijs, 2012

Krimināllietu tiesu palāta turpina skatīt lietas, kas bija tai piekritīgas līdz grozījumiem Kriminālprocesa likumā

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta turpina darbu arī pēc 1.jūlija, kad stājušies spēkā grozījumi Kriminālprocesa likumā, kas paredz tā saukto „tīro tiesas instanču” ieviešanu kriminālprocesā, atsakoties no lietu izskatīšanas Krimināllietu tiesu palātā. Krimināllietu tiesu palāta turpina iztiesāt lietas, kas jau atrodas tās tiesvedībā, kā arī atbilstoši Kriminālprocesa likuma Pārejas noteikumu 34.punktam kā apelācijas instance izskatīs pārsūdzētos nolēmumus lietās, kuras nodotas izskatīšanai apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā pēc noteiktās piekritības līdz 2012.gada 30.jūnijam.