Par notikumiem

Drukas versija
28. septembris, 2012

Jautrīte Briede būs novērotāja Gruzijas parlamenta vēlēšanās

Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede šodien dodas uz Gruziju, lai novērotu parlamenta vēlēšanas 1. oktobrī. Senatore uz Gruziju dodas sava atvaļinājuma laikā un kā starptautiskās organizācijas Transparency International Latvijas nodaļas – sabiedrības par atklātību „Delna” – biedre piedalīsies kā brīvprātīgā starptautiskā novērotāja, samaksu par to nesaņemot.
20. septembris, 2012

Civilprocesa komentāru grāmatas atvēršanā norāda uz nepietiekamu valsts atbalstu tiesību zinātnei

Tas ir labākais, ko Latvijas tiesību zinātne var sniegt - Civilprocesa likuma komentāru otrās daļas atvēršanas pasākumā 19. septembrī, vērtējot grāmatas autoru kolektīva darbu, sacīja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs un Juridiskās fakultātes Domes priekšsēdētājs profesors Jānis Rozenfelds. Savukārt Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Dzalbe, sveicot autoru kolektīvu ar godam izdarīto pamatīgo darbu, norādīja uz šo komentāru būtisko nozīmi tiesu spriedumu kvalitātes uzlabošanā.
6. septembris, 2012

Discipilnārtiesa atstāj negrozītu Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu

Augstākajā tiesā 6.septembrī tika sasaukta Disciplinārtiesa, lai izvērtētu pārsūdzētā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmuma tiesiskumu.
4. septembris, 2012

Profesora Torgāna zinātniskajā redakcijā izdota Civilprocesa likuma komentāru otrā daļa

Turpinot Civilprocesa likuma komentāru izdošanu, valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" izdevusi komentāru otro daļu, kas aptver Civilprocesa likuma 29.-60.1 nodaļu. Komentāru zinātniskais redaktors ir profesors, Dr.habil.iur., LZA īstenais loceklis, Augstākās tiesas senators Kalvis Torgāns. Autoru kolektīvā bez senatora Torgāna ir vēl vesela rinda Augstākās tiesas lietpratēju: Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars, Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs, senatori Valerijans Jonikāns, Edīte Vernuša, Aldis Laviņš, Civillietu tiesu palātas tiesnese Dr.iur Zane Pētersone un senatora palīgs Mg.iur.Gunvaldis Davidovičs.
3. septembris, 2012

Augstākās tiesas delegācija apmeklē Slovākijas Augstāko tiesu

Augstākās tiesas delegācijas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča vadībā 3. septembrī devusies trīs dienu pieredzes braucienā uz Slovākijas Augstāko tiesu Bratislavā. Augstākās tiesas pārstāvjiem plānota tikšanās ar Slovākijas Augstākās tiesas priekšsēdētāju Stefanu Harabinu, Augstākās tiesas Administratīvo lietu kolēģijas, Krimināllietu kolēģijas, Civillietu kolēģijas un Tirdzniecības lietu kolēģijas priekšsēdētājiem un tiesas Administrācijas pārstāvjiem.