Par notikumiem

Drukas versija
25. janvāris, 2013

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju arī turpmāk vadīs Gunārs Aigars

Jaunā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija, ko tiesneši ievēlēja pagājušajā gadā, pirmajā sēdē 25. janvārī par kolēģijas priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju Gunāru Aigaru, kurš Tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju vada jau trīspadsmit gadus, bet par kolēģijas priekšsēdētāja vietnieku – Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju Ervīnu Kušķi.
18. janvāris, 2013

Arodbiedrību savienība izdod grāmatu par Senāta tiesu praksi darba tiesībās

Grāmata „Tiesu prakses apkopojums darba tiesībās”, ko 18. janvārī atklāja Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā (LBAS), ir savdabīgs izdevums – vienkopus atrodams gan vēsturiskais atskats starpkaru Latvijas Senāta Civillietu departamenta praksē darba tiesībās, gan pēdējo gadu Augstākās tiesas Senāta prakse Darba likuma un citu likumu normu secībā.
17. janvāris, 2013

Augstākā tiesa aicina vidusskolēnus pieteikties Ēnu dienai

Augstākā tiesa arī šogad atbalsta Ēnu dienu – pasaulē populāru skolēnu karjeras izglītības pasākumu, 13. februārī aicinot vidusskolēnus būt par „ēnām” Augstākajā tiesā. Dodot iespēju ieskatīties Augstākās tiesas tiesnešu un tiesas darbinieku darba ikdienā, Augstākā tiesa palīdz paplašināt skolēnu redzesloku un izpratni par to nākotnes profesijā nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.
10. janvāris, 2013

Pētījums parāda atšķirīgu tiesu praksi krimināllietās par kredītu negodprātīgu saņemšanu un izmantošanu

Lai novērstu atšķirīgu prokuratūras un tiesu praksi Krimināllikuma piemērošanā krimināllietās par kredītu un citu aizdevumu negodprātīgu saņemšanu un izmantošanu, Augstākā tiesa veikusi pētījumu par Krimināllikuma 210. panta piemērošanu tiesās. Problēma aktualizēta pēc ģenerālprokurora ierosinājuma un secinājumiem, kas izdarīti, izpētot krimināllietas apsūdzībā saskaņā ar Krimināllikuma 210. pantu, kas izskatītas tiesās 2010. gadā un 2011. gada pirmajos astoņos mēnešos un kurās spriedumi stājušies likumīgā spēkā.
4. janvāris, 2013

Grozījumi procesuālajos likumos paredz izmaiņas tiesvedības nosacījumos

Ar 1. janvāri stājušies spēkā grozījumi vairākos procesuālajos likumos, kas nosaka izmaiņas arī attiecībā uz tiesvedību Augstākajā tiesā.
2. janvāris, 2013

Augstākās tiesas tiesnešu un darbinieku ziedojumus saņem Rudzātu internātpamatskola

Gada nogalē par tradīciju Augstākajā tiesā kļuvusi labdarības akcija – ziedojumu vākšanas bērniem, kuriem dzīvē neklājas viegli. 2012. gada nogalē tiesneši un tiesas darbinieki saziedoja 633 latus un tie nosūtīti Rudzātu speciālajai internātpamatskolai. Rudzātu speciālajā internātpamatskolā pastāvīgi dzīvo un mācās 84 bērni ar īpašām vajadzībām vecumā no 3 līdz 21 gadam.