Par notikumiem

Drukas versija
24. janvāris, 2014

MEDIJU DIENĀ AUGSTĀKAJĀ TIESĀ PIEDALĀS ŽURNĀLISTI, KAS RAKSTA UN VEIDO RAIDĪJUMUS PAR TIESLIETĀM

Veidojot konstruktīvu sadarbību ar medijiem, Augstākā tiesa 24.janvārī organizēja informatīvi–izglītojošu Mediju dienu, uz ko aicināja par tieslietām rakstošos un raidījumus veidojošos žurnālistus no nacionālajiem un reģionālajiem laikrakstiem, televīzijām un portāliem.
16. janvāris, 2014

NE VIENMĒR PAMATOTA IR TIESU RĪCĪBA SKATĪT LIETU BEZ PIERĀDĪJUMU PĀRBAUDES

Lai nodrošinātu precīzu Kriminālprocesa likuma (KPL) 499.panta nosacījumu piemērošanu un līdz ar to arī pareizu noziedzīgu nodarījumu kvalifikāciju krimināllietās, kas tiek izskatītas, neizdarot pierādījumu pārbaudi, Augstākās tiesas Judikatūras nodaļa sadarbībā ar juridisko zinātņu doktori profesori Valentiju Liholaju veikusi tiesu prakses pētījumu par šādu lietu iztiesāšanu. Apkopojums akceptēts Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnešu sanāksmē.
14. janvāris, 2014

ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTS TURPINA PRAKSES PROJEKTU UN AICINA PRAKSĒ STUDENTU

Līdz 20.janvārim konkursā uz prakses vietu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā aicināti pieteikties tiesību zinātņu programmas studenti, kuri vēlas augstskolā apgūtās zināšanas pielietot praksē un iegūt darba pieredzi. Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa departamenta iniciatīvu pamato gan ar vēlmi atbalstīt spējīgus, mērķtiecīgus jauniešus, dodot iespēju pirmajai darba praksei, gan ar interesi jau savlaikus sagatavot tiesnešu palīgu rezervi.
10. janvāris, 2014

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS TĀDS PATS KĀ TIESAS DARBA LAIKS

Lai nodrošinātu kvalitatīvu apmeklētāju pieņemšanu un apkalpošanu Augstākajā tiesā, turpmāk apmeklētāju pieņemšanas laiks Dokumentu pārvaldības nodaļā un Augstākās tiesas Kancelejā būs tāds pats kā tiesas darba laiks.
9. janvāris, 2014

PASTIPRINA ADVOKĀTA LOMU CIVILPROCESĀ KASĀCIJAS INSTANCĒ

Civilprocesā fiziskās personas lietas kasācijas instances tiesā ved pašas vai ar advokāta starpniecību. Arī juridisko personu lietas kasācijas instances tiesā ved to amatpersonas, kas darbojas likumā, statūtos vai nolikumā piešķirto pilnvaru ietvaros, vai arī ar advokāta starpniecību.
6. janvāris, 2014

Mainot krimināllietu un civillietu izskatīšanas kārtību, atsakās no Augstākās tiesas palātām

Pagājušā gada nogalē pieņemti grozījumi Kriminālprocesa likumā un Civilprocesa likumā, ar kuriem paredzēts samazināt lietu plūsmu tiesu palātās un pakāpenisku lietu nodošanu apgabaltiesām.
6. janvāris, 2014

AICINA TIESNEŠUS PIETEIKTIES SATVERSMES TIESAS TIESNEŠA AMATAM

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs nosūtījis vēstules Latvijas rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu, kā arī Augstākās tiesas tiesnešiem, informējot viņus par iespēju pieteikt savu kandidatūru Satversmes tiesas tiesneša amatam.
6. janvāris, 2014

AUGSTĀKĀS TIESAS DARBĪBAS STRATĒĢIJA PAREDZ STIPRINĀT KASĀCIJAS INSTANCES KAPACITĀTI

Augstākās tiesas misija ir taisnīga un efektīva tiesas spriešana un tiesu sistēmas neatkarības stiprināšana, bet stratēģiskā vīzija – būt par taisnīguma garantu – to paredz Augstākās tiesas darbības stratēģija 2014.–2016.gadam, kas izstrādāta un apstiprināta aizvadītā gada nogalē.
2. janvāris, 2014

Tiesneses Čerņavska un Kušnire pārceltas kasācijas instances tiesnešu amatā, palātā – aizvietotāji no apgabaltiesas

Jauno gadu sākot, izmaiņas Augstākās tiesas tiesnešu sastāvā Civillietu departamentā un Civillietu tiesu palātā.
2. janvāris, 2014

Augstākās tiesas priekšsēdētājam nav vietnieku; priekšsēdētāju pēc rīkojuma aizvietos viens no departamentu priekšsēdētājiem

Augstākās tiesas priekšsēdētājam turpmāk nebūs vietnieku, pagaidu prombūtnes laikā priekšsēdētāju pēc viņa rīkojuma aizstās viens no departamentu priekšsēdētājiem – to nosaka 2013.gada 13.jūnija grozījumi likumā „Par tiesu varu”, kas attiecībā uz Augstākās tiesas reorganizāciju stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.