Par notikumiem

Drukas versija
28. oktobris, 2014

PIRMĀS TIESAS IZSPĒLES ADMINISTRATĪVAJĀS TIESĪBĀS FINĀLS NOTIEK AUGSTĀKAJĀ TIESĀ

Sestdien, 25.oktobrī, Latvijas Universitātes un Augstākās tiesas telpās noritēja pirmā Tiesas procesa izspēle administratīvajās tiesībās, ko organizēja Eiropas Tiesību studentu asociācija Latvijā (ELSA Latvia). Izspēles ietvaros studenti risināja āķīgus administratīvā procesa un konkurences tiesību jautājumus.
26. oktobris, 2014

DZALBE PIEDALĀS UKRAINAS AUGSTĀKĀS RADAS ĀRKĀRTAS VĒLĒŠANU NOVĒROŠANĀ

Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe svētdien, 26.oktobrī, kā Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvis piedalās Ukrainas parlamenta – Augstākās radas – ārkārtas vēlēšanu novērošanā.
20. oktobris, 2014

KARJERAS NEDĒĻĀ TIESNEŠI STĀSTA SKOLĒNIEM PAR SAVU DARBU

Domājot par savu nākotnes profesiju, Augstāko tiesu pagājušonedēļ apmeklēja zinātkāri skolēni no piecām Rīgas skolām. Ar skolēniem tikās tiesneši, pastāstot par tiesneša amatu, par to, kā viņi paši savulaik izlēmuši kļūt par tiesnešiem.
20. oktobris, 2014

STĀSTS PAR LATVIJAS SENĀTA SENATORU JĀNI SKUDRI – GRĀMATĀ

Jānis Skudre bija viens no septiņiem Latvijas brīvvalsts pirmā laika augstākās tiesu instances – Latvijas Senāta – senatoriem, kura dzīve pēc padomju okupācijas traģiski beidzās Gulaga nometnēs Sibīrijā. Stāstu par Jāņa Skudres dzīvi uzrakstījis viņa novadnieks – sēlis, bijušais Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senators Vilnis Vietnieks. Stāsta “Un ezerā zvaigzne krīt” pirmās nodaļas bijušas publicētas žurnālā “Jurista Vārds” un reģionālajos laikrakstos, tagad stāsts lasāms vienkopus nupat izdotajā Viļņa Vietnieka grāmatā “Saukas skices”.
17. oktobris, 2014

AUGSTĀKO TIESU APMEKLĒ ASV EKSPERTI CILVĒKTIRDZNIECĪBAS JAUTĀJUMOS

17. oktobrī Augstāko tiesu apmeklēja divi cilvēktirdzniecības lietu eksperti no ASV - federālās tiesas tiesnese Virdžīnija Kendala un federālais prokurors Daniels Veiss. Tikšanās laikā ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, Krimināllietu departamenta un Krimināllietu tiesu palātas tiesnešiem tika pārrunāti jautājumi par būtiskākajām problēmām šādu lietu izmeklēšanā un tiesas procesa norisē.
16. oktobris, 2014

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM TIESU IZPILDĪTĀJA ZVĒRESTU

16.oktobrī Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma tiesu izpildītāja Naura Miglava zvērestu. Nauris Miglavs būs Vidzemes apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs. Zvērināti tiesu izpildītāji ir tiesu sistēmai piederīgas personas, kuras pastāv pie apgabaltiesām un pilda tām likumos noteiktos pienākumus.
11. oktobris, 2014

AUGSTĀKĀS TIESAS BIĻETENĀ – DIVU KONFERENČU MATERIĀLI

„Augstākās tiesas biļetena” devītais numurs vēl tiek drukāts, taču elektroniskā formā tas jau lasāms Augstākās tiesas mājaslapā. Šajā Biļetena numurā publicēti divu konferenču materiāli – administratīvo tiesu desmitgadei veltītās konferences “Tiesas juridiskās kultūras telpā” uzrunas, referāti un diskusiju apkopojums un Latvijas tiesnešu konferences materiāli.
8. oktobris, 2014

VEIKTS PĒTĪJUMS PAR TIESU PRAKSI KRIMINĀLLIETĀS PAR MANTAS IZNĪCINĀŠANU UN BOJĀŠANU

Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnešu kopsapulcē apspriests un akceptēts pētījums par tiesu praksi krimināllietās par mantas iznīcināšanu un bojāšanu. Tiesu prakses pētījumu sadarbībā ar Judikatūras nodaļu un Krimināllietu departamentu veikusi Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesore Dr. iur. Valentija Liholaja.
2. oktobris, 2014

AUGSTĀKĀ TIESA AICINA UZ PIRMKURSNIEKU DIENĀM

Lai paplašinātu studentu – topošo juristu – izpratni un interesi par Latvijas tiesu sistēmu un ļautu ieskatīties vienā no interesantākajām un vienlaikus smagākajām juridiskajām profesijām – tiesneša amatā, Augstākā tiesa turpina tradīciju un oktobrī - decembrī rīko Pirmkursnieku dienas Augstākajā tiesā.
2. oktobris, 2014

STARP 151 MŪSDIENU JURISTU PERSONĪBU – 23 NO AUGSTĀKĀS TIESAS

2.oktobrī Latvijas Universitātes Mazajā aulā, klātesot grāmatas varoņiem, atvēršanas svētkus svinēja grāmata „Mūsdienu Latvijas jurists. 151 personība”, kas ir unikāla jau šobrīd un tāda paliks arī vēsturei.