Par notikumiem

Drukas versija
1. oktobris, 2014

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ VIESOJAS EIROPAS VALSTU ZEMĀKO INSTANČU TIESU TIESNEŠI

30.septembrī pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros Augstāko tiesu apmeklēja septiņi tiesneši no Ungārijas, Vācijas, Rumānijas, Austrijas un Polijas pirmās un otrās instances tiesām, lai iepazītos ar Latvijas augstākās tiesu instances un Latvijas Tieslietu padomes darbu un dalītos arī savā pieredzē.
1. oktobris, 2014

APKOPOTA ADMINISTRATĪVO TIESU PRAKSE PUBLISKO IEPIRKUMU LIETĀS

Ar katru gadu administratīvajās tiesās pieaug publisko iepirkumu lietu skaits un secīgi arī paplašinājies Augstākajā tiesā izskatīto jautājumu spektrs. Tas rosinājis Administratīvo lietu departamentu apkopot līdz šim Augstākās tiesas praksē aplūkotos publiskā iepirkuma procedūru piemērošanas un tiesiskuma kontroles aspektus, tādējādi radot gan iespēju vienveidot turpmāko tiesu praksi, gan arī iespēju ieinteresētajām personām iepazīties ar līdzšinējām tiesas atziņām vienkopus.
1. oktobris, 2014

AKTUALIZĒTS VISPĀRINĀJUMS PAR PAGAIDU TIESAS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU PIEMĒROŠANU ADMINISTRATĪVAJĀ PROCESĀ

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā sagatavots tiesu prakses vispārinājums, kurā apkopotas svarīgākās administratīvo tiesu judikatūras atziņas par pagaidu tiesas aizsardzības piemērošanu administratīvajā procesā tiesā.