Par notikumiem

Drukas versija
20. novembris, 2014

ZIGMANTAM GENCAM BEIDZAS TIESNEŠA PILNVARU LAIKS

Sasniedzot likumā „Par tiesu varu” noteikto maksimālo tiesneša amata vecumu, 19.novembrī tiesneša pilnvaras beidzās Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētājam Zigmantam Gencam.
20. novembris, 2014

CIVILLIETU DEPARTAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJA PIENĀKUMUS PILDA EDĪTE VERNUŠA

No šodienas, 20.novembra, Civillietu departamenta priekšsēdētāja pienākumus pilda tiesnese Edīte Vernuša. Tiesnese departamenta priekšsēdētāja amata pienākumus pildīs līdz jauna Civillietu departamenta priekšsēdētāja ievēlēšanai.
19. novembris, 2014

PĒTĪJUMA SECINĀJUMI: SODI PAR CILVĒKU TIRDZNIECĪBU IR NEADEKVĀTI IZDARĪTAJAM

Nosakot sodu krimināllietās par cilvēku tirdzniecību, netiek pienācīgi izvērtēts cilvēku tirdzniecības noziegumu un ar to saskarīgo noziedzīgo nodarījumu raksturs un kaitīguma pakāpe, kā rezultātā sods nereti ir neadekvāts izdarītajam un neatbilst Krimināllikumā noteiktajiem soda mērķiem, tostarp preventīvajam mērķim panākt, lai ne tikai notiesātais, bet arī citas personas pildītu likumus un atturētos no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas – secināts Latvijas Universitātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesores juridisko zinātņu doktores Valentijas Liholajas sagatavotajā apkopojumā “Tiesu prakse krimināllietās par cilvēku tirdzniecību”.
14. novembris, 2014

VALSTS SVĒTKU PRIEKŠVAKARĀ SAŅEM AUGSTĀKĀS TIESAS ATZINĪBAS RAKSTUS

Augstākās tiesas tradīcija ir Valsts svētku priekšvakarā pulcēties uz svinīgu pasākumu un pateikties tiesnešiem un darbiniekiem, kas ikdienā veic valstij nozīmīgu darbu.
13. novembris, 2014

SATVERSMES KOMENTĀRI IR “GRĀMATU GRĀMATA” LATVIJAS TIESU PRAKSĒ

“Lai šodien atvērtajai Satversmes komentāru grāmatai, kurā skaidroti Latvijas valsts un Satversmes pamati, būtu vērtīgs mūžs un lai tā ieņemtu ne goda vietu, bet darbam tuvāko vietu tiesību praktiķu grāmatu plauktos,” izdevuma „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. Vispārējie noteikumi” atvēršanas svētkos vēlēja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
12. novembris, 2014

JURIDISKĀS FAKULTĀTES JUBILEJĀ PASNIEDZ AUGSTĀKĀS TIESAS ATZINĪBAS RAKSTUS

Atzīmējot Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95 gadu jubileju, Augstākās tiesas Atzinības raksts pasniegts Juridiskās fakultātes profesoriem Uldim Krastiņam, Valentijai Liholajai un fakultātes dekānei profesorei Kristīnei Stradai-Rozenbergai, Atzinības raksti piešķirti par ilggadēju sadarbību un tiesiskuma stiprināšanu.
7. novembris, 2014

ZANE PĒTERSONE VADA SEMINĀRU TIESNEŠIEM PAR MEDIĀCIJU

7.novembrī Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese Zane Pētersone Rīgas apgabaltiesā vadīja tiesnešu mācības par mediācijas piemērošanu civilprocesā.
7. novembris, 2014

TIESNESES SAŅEM TIESLIETU SISTĒMAS GODA ZĪMES

Svinīgā pasākumā, ko Tieslietu ministrija organizēja Valsts svētku nedēļas priekšvakarā 7.novembrī, augstāko profesionālo apbalvojumu – Tieslietu sistēmas Goda zīmi – saņēma 21 tieslietu sistēmas darbinieks, tostarp Augstākās tiesas tiesneses Aija Branta un Anda Vītola.
7. novembris, 2014

PAR TIESNEŠU KVALIFIKĀCIJAS KOLĒĢIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJU IEVĒLĒTS ERVĪNS KUŠĶIS

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija 7.novembra sēdē par kolēģijas priekšsēdētāju ievēlēja Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju Ervīnu Kušķi, bet par kolēģijas priekšsēdētāja vietnieku – Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāju Māri Vīgantu.
6. novembris, 2014

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM PIECU ADVOKĀTU ZVĒRESTU

6.novembrī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma piecu Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemtu advokātu zvērestu. Par zvērinātiem advokātiem kļuvuši zvērinātu advokātu palīgi Jānis Dambītis, Anna Kosinska, Ilona Kravale, Rūta Randare un Jevgēnija Ziņģe.