Par notikumiem

Drukas versija
20. augusts, 2014

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ NOTIKUŠAS TIESNEŠA AMATA KANDIDĀTU TIESAS PROCESA IZSPĒLES MĀCĪBAS

Augstākajā tiesā 19.augustā, sadarbībā ar Tiesnešu mācību centru, notika 20 tiesneša amata kandidātu mācības, kuru laikā stažieri piedalījās tiesas procesa izspēlē. Process tika ierakstīts un pēc tam pārrunāts un analizēts kopā ar pieredzes bagātām tiesnesēm – Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiņu un Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Dzintru Baltu.
13. augusts, 2014

IZDOTS SENĀTA 2013.GADA SPRIEDUMU UN LĒMUMU KRĀJUMS

Izdots un pie lasītājiem nonācis Augstākās tiesas Senāta 2013.gada spriedumu un lēmumu krājums. Šis ir astoņpadsmitais šāds izdevums un savā ziņā uzskatāms par vēsturisku, jo ar 2013.gada 13.jūnija grozījumiem likumā „Par tiesu varu” no 2014.gada 1.janvāra Senāta vārds Latvijas tiesu sistēmā ir dzēsts.
6. augusts, 2014

MINISTRU KABINETS IZSKATA ZIŅOJUMU PAR KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS LIKVIDĀCIJAS IETEKMI UZ TIESVEDĪBU KRIMINĀLLIETĀS

Ministru kabinets 5.augustā izskatīja Tieslietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas likvidācijas ietekmi uz tiesvedību krimināllietās. Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta darbojas līdz 2014.gada 31.decembrim, jo līdz ar tiesu reformu tiek pārdalīta kompetence starp Augstāko tiesu, apgabaltiesām un rajona (pilsētu) tiesām, nosakot, ka visas lietas kā pirmā tiesu instance skatīs tikai rajonu (pilsētu) tiesas, kā apelācijas instance – apgabaltiesas, bet kā kasācijas instance – Augstākā tiesa. Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka Krimināllietu tiesu palātas darbību iespējams pabeigt likumā noteiktajā termiņā.
1. augusts, 2014

SĒRU VĒSTS – MIRIS AUGSTĀKĀS TIESAS KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS TIESNESIS ANDREJS LEPSE

Slimība uzveikusi Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi Andreju Lepsi. 31. jūlijā viņš aizgāja aizsaules ceļā. Andrejs Lepse par tiesnesi strādāja 33 gadus. Bijis Saldus rajona tiesas priekšsēdētājs, 1985. gadā sāka darba gaitas Augstākajā tiesā. Kad 1995. gadā Augstākajā tiesā izveidoja Krimināllietu tiesu palātu, bija tās pirmais priekšsēdētājs. 1996. gadā ievēlēts par Satversmes tiesas tiesnesi, 2007. gadā atgriezās Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā.