Par notikumiem

Drukas versija
29. janvāris, 2015

SAEIMA NORAIDA PRIEKŠLIKUMU PAR BIJUŠO KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS TIESNEŠU PĀRCELŠANU DARBĀ UZ RĪGAS APGABALTIESU

Saeima 29.janvāra sēdē noraidīja priekšlikumu par bijušo Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu Ludmilas Poļakovas, Jāņa Tiltiņa un Ervīna Kušķa pārcelšanu darbā uz Rīgas apgabaltiesu.
22. janvāris, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM DIVU ADVOKĀTU ZVĒRESTU

Augstākās tiesas priekšsēdētājs 22.janvārī pieņēma Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemto advokātu Ingūnas Kronbergas un Kristīnes Patmalnieces zvērestu. Abas pirms tam bijušas zvērinātu advokātu palīdzes.
20. janvāris, 2015

OECD EKSPERTI IZTAUJĀ PAR TIESU SISTĒMU

Lai sagatavotu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) otro izpētes ziņojumu, kurā iekļauti ar tieslietu jomu saistīti jautājumi, 20.janvārī Augstāko tiesu apmeklēja organizācijas ekspertes Tatjana Teplova (Tatyana Teplova) un Kloē Leljevra (Chloe Lelievre).
20. janvāris, 2015

AUGSTĀKĀ TIESA AICINA VIDUSSKOLĒNUS PIETEIKTIES ĒNU DIENAI

Augstākā tiesa arī šogad atbalsta Ēnu dienu – pasaulē populāru skolēnu karjeras izglītības pasākumu, 11. februārī aicinot vidusskolēnus būt par „ēnām” Augstākajā tiesā.
19. janvāris, 2015

DISCIPLINĀRTIESA GROZA TIESNEŠU DISCIPLINĀRKOLĒĢIJAS LĒMUMU UN UZLIEK TIESNESEI RĀJIENU

Disciplinārtiesa grozījusi Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu rosināt atcelt no amata tiesnesi, kas saīsinātā sprieduma taisīšanas laikā krimināllietā ir rakstveida procesā izskatījusi un taisījusi nolēmumus vairākās civillietās. Disciplinārtiesa tiesnesei uzlika disciplinārsodu – rājienu.
14. janvāris, 2015

APKOPOTA TIESU PRAKSE CIVILLIETĀS PAR MORĀLĀ KAITĒJUMA ATLĪDZINĀŠANU

Augstākā tiesa ir veikusi tiesu prakses apkopojumu „Morālā kaitējuma atlīdzināšana civillietās”. Apkopojumā analizēti gan kasācijas instances, gan arī citu instanču tiesu nolēmumi. Apkopojums aptver civillietas, kuras izskatītas laika posmā no 2006. gada, kad izdarīti grozījumi CL 1635. pantā, līdz 2014. gada augustam.
8. janvāris, 2015

DISCPLINĀRTIESA ATCEĻ TIESNEŠU DISCPILINĀRKOLĒĢIJAS LĒMUMU DAĻĀ, BET TIESNESIM UZLIKTO DISCIPLINĀRSODU NEMAINA

Augstākajā tiesā 8.janvārī tika sasaukta Disciplinārtiesa, lai izvērtētu rajona tiesas tiesneša pārsūdzētā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmuma tiesiskumu.
7. janvāris, 2015

SĀK DARBOTIES TIESAS IETEIKTA MEDIĀCIJA

Mediācijas likums ir spēkā kopš pērnā gada jūnija, bet 2015.gada 1.janvārī spēkā stājās no Mediācijas likuma izrietošais regulējums attiecībā uz tiesas ieteiktu mediāciju. Proti, tiesnesim ir pienākums ieteikt pusēm izmantot mediāciju strīda izšķiršanai visās prasības kārtības civillietās
6. janvāris, 2015

JAUNAS LIETAS CIVILLIETU TIESU PALĀTA VAIRS NESAŅEMS

Turpinot tiesu sistēmas reformu un pāreju uz tīro trīspakāpju instanču sistēmu, pakāpeniski notiek atteikšanās no Augstākās tiesas tiesu palātām. Krimināllietu tiesu palātas beidza darbību 31.decembrī, savukārt ar grozījumiem Civilprocesa likumā, kas stājušies spēkā 2015.gada 1.janvārī, paredzēts samazināt lietu plūsmu Civillietu tiesu palātā, jo palātas darbības beigu termiņš noteikts 2016.gada 31.decembrī.
5. janvāris, 2015

BEIDZOT PASTĀVĒT KRMINĀLLIETU TIESU PALĀTAI, MAINĀS AUGSTĀKĀS TIESAS STRUKTŪRA

Līdz ar Latvijas tiesu sistēmas reformu ar 1.janvāri mainījusies Augstākās tiesas struktūra. Augstākās tiesas sastāvā vairs nav Krimināllietu tiesu palātas un Kancelejai vairs nav Krimināllietu tiesu palātas sekretariāta.