Par notikumiem

Drukas versija
23. februāris, 2015

TIESĀM JĀIZVĒRTĒ, VAI BĀRIŅTIESU LĒMUMI ATBILST BĒRNA VISLABĀKAJĀM INTERESĒM

Ir izveidojusies stabila administratīvo tiesu prakse lietās par bāriņtiesu lēmumiem un tiesas savos nolēmumos nākušas pie svarīgām atziņām – secināts tiesu prakses vispārinājumā, ko veicis Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments sadarbībā ar Judikatūras nodaļu un juristi Ivetu Zalpēteri.
20. februāris, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS STATISTIKA: LIELĀKAIS LIETU UZKRĀJUMS – CIVILLIETU DEPARTAMENTĀ

2014.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, saņemto lietu skaits Augstākajā tiesā samazinājies par 585 lietām – izskatīšanai saņemtas 4936 lietas. Apkopotā statistika rāda, ka lietu samazinājums bijis apelācijas instancē, kas saistīts ar tiesu reformu un tiesu palātu pakāpenisku likvidāciju. Kasācijas instancē saņemto lietu skaits nav mainījies – saņemtas 3539 lietas, turklāt Krimināllietu departamentā un Administratīvo lietu departamentā saņemto lietu skaits palielinājies.
11. februāris, 2015

SKOLĒNI IEPAZĪST AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠU UN DARBINIEKU DARBU

Trešdien, 11.februārī, Ēnu dienas ietvaros Augstāko tiesu apmeklēja skolēni no vairākiem novadiem. 11 skolēni no Kuldīgas, Preiļiem, Pļaviņām, Rojas, Zvejniekciema un Rīgas bija tiesnešu un tiesas darbinieku ēnas. Ēnu dienas dalībnieki ar patiesu interesi sekoja līdzi tiesneša, tiesneša palīga un Komunikācijas nodaļas darbinieku darba pienākumiem Augstākajā tiesā.
9. februāris, 2015

TIESNESIS BISTERS UZ LAIKU AIZSTĀS TIESNESI CIVILLIETU DEPARTAMENTĀ

Ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojumu Civillietu tiesu palātas tiesnesim Intaram Bisteram uzdots no 9.februāra līdz 3.jūlijam pildīt kasācijas instances – Augstākās tiesas Civillietu departamenta – tiesneša pienākumus.
6. februāris, 2015

PUBLICĒTS TIESU PRAKSES APKOPOJUMS JURIDISKĀS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA LIETĀS

Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnešu kopsapulcē apspriests un atzīts par publiskojamu zvērinātu advokātu biroja „Deloitte Legal” vadošā jurista Helmuta Jaujas veiktais tiesu prakses apkopojums juridiskās personas maksātnespējas procesa lietās.
3. februāris, 2015

GRUZIJĀ TIEKAS ČETRU VALSTU AUGSTĀKO TIESU PĀRSTĀVJI

3. februārī Gruzijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Konstantīns Kublašvili uzņēma Lietuvas, Latvijas un Slovākijas delegācijas.
2. februāris, 2015

DISCIPLINĀRTIESA NORAIDA SŪDZĪBU PAR TIESNEŠU KVALIFIKĀCIJAS KOLĒĢIJAS NEGATĪVO ATZINUMU

Disciplinārtiesa atstājusi negrozītu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu par pilsētas tiesas tiesneses profesionālās darbības negatīvu novērtējumu. Tiesneses sūdzība noraidīta.