Par notikumiem

Drukas versija
30. aprīlis, 2015

CIVILLIETU DEPARTAMENTĀ TIESNEŠU VAKANCES AIZPILDA PALĀTAS UN APGABALTIESAS TIESNEŠI

No šī gada 1.maija līdz 2016.gada 31.maijam tiesnešu pienākumus Augstākās tiesas Civillietu departamentā uz tiesnešu vakances laiku pildīs Rīgas apgabaltiesas tiesnese Zane Pētersone un Civillietu tiesu palātas tiesnesis Intars Bisters.
30. aprīlis, 2015

CIVILLIETU TIESU PALĀTAS TIESNEŠA PIENĀKUMUS TURPINA PILDĪT APGABALTIESAS TIESNESE GRAUDA

Lai nodrošinātu Augstākās tiesas Civillietu tiesu darbu līdz tās likvidācijai 2016.gada 31.decembrī, Tieslietu padome uzdeva Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus līdz palātas darbības beigām pildīt Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Inesei Graudai.
30. aprīlis, 2015

LATVIJAS TIESĪBU INSTITŪTS AICINA UZ PROFESORES ALISONAS DŽOUNSAS VIESLEKCIJU PAR KONKURENCES TIESĪBĀM

Ar Konkurences padomes, Augstākās tiesas, Rīgas Latviešu biedrības un „Jurista Vārda” atbalstu biedrība „Latvijas tiesību institūts” savas ārvalstu akadēmiķu vieslekciju programmas ietvaros piektdien, 8.maijā, plkst.10.00 Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē (Rīgā, Merķeļa ielā 13) rīko Londonas Karaliskās koledžas profesores Alisonas Džounsas (Alison Jones) Eiropas Savienības konkurences tiesību vieslekciju „Mērķa ierobežojumu identificēšana Eiropas Savienības konkurences tiesībās” (Identifying restrictions “by object” in European Union Competition Law).
25. aprīlis, 2015

PLĒNUMS AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA AMATAM VIRZA IVARU BIČKOVIČU

Augstākās tiesas plēnumā 24.aprīlī tiesneši par Augstākās tiesas priekšsēdētāja kandidātu izvirzīja pašreizējo tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Par viņa kandidatūru nobalsoja 23 tiesneši, savukārt par otru kandidātu – Administratīvo lietu departamenta tiesnesi Andri Guļānu – 15 tiesneši. Divi tiesneši balsojumā atturējās. Balsojums bija slēgts un tajā piedalījās 40 Augstākās tiesas tiesneši.
23. aprīlis, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM DESMIT ADVOKĀTU ZVĒRESTU

Augstākās tiesas priekšsēdētājs 23.aprīlī pieņēma desmit Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemto advokātu zvērestu.
22. aprīlis, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠI VIRZĪS PRIEKŠSĒDĒTĀJA KANDIDATŪRU

24.aprīlī plkst. 10.00 tiek sasaukta Augstākās tiesas plēnuma sēde, kurā tiesnešiem jāizvirza nākamā Augstākās tiesas priekšsēdētāja kandidatūru, ko pēc tam jāapstiprina Saeimai.
20. aprīlis, 2015

MEDIJU DIENĀ AUGSTĀKĀ TIESA SNIEDZ ŽURNĀLISTIEM NODERĪGU INFORMĀCIJU

Turpinot pagājušajā gadā sākto tradīciju, Augstākā tiesa 17.aprīlī aicināja medijus – gan nacionālos, gan reģionālos – uz Mediju dienu Augstākajā tiesā. Aicināti bija žurnālisti, kas raksta un veido raidījumus par tieslietām.
20. aprīlis, 2015

APKOPOTA TIESU PRAKSE PRASĪBAS NODROŠINĀŠANAS LIETĀS

Augstākās tiesas mājaslapā publiskots tiesu prakses apkopojums prasības nodrošināšanas lietās. Pētījumu veikusi juridisko zinātņu doktore Daina Ose sadarbībā ar Augstākās tiesas Judikatūras nodaļu.
20. aprīlis, 2015

APTAUJA: JURISTIEM UN JURISPRUDENCES STUDENTIEM AUGSTĀKĀS TIESAS INFORMĀCIJA IR NODERĪGA

Augstākās tiesas pamatuzdevums ir spriest tiesu un veidot judikatūru. Bet par savu papildfunkciju Augstākā tiesa noteikusi arī sabiedrības informēšanu un izglītošanu, un viena no svarīgākajām auditorijām tiesas darbam ir juristi un jurisprudences studenti. Lai noskaidrotu, kas šīm auditorijām būtu noderīgs sadarbībā ar Augstāko tiesu un kā Augstākās tiesas piedāvātās iespējas izmantot efektīvāk, veikta juristu un jurisprudences studentu aptauja.
15. aprīlis, 2015

DARBU AUGSTĀKAJĀ TIESĀ SĀKUŠI ZINĀTNISKI ANALĪTISKIE PADOMNIEKI

„Tiesu reformas rezultātā Augstākajai tiesai kļūstot tikai par kasācijas instanci, tās darbs būs vēl jo svarīgāks tiesu sistēmā – ne ar nolēmumu skaitu, bet ar to nozīmi judikatūras veidošanā, teorētiskajā pamatojumā un arī zinātnes atziņu izmantošanā,” tiekoties ar jaunajiem Augstākās tiesas zinātniski analītiskajiem padomniekiem, sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, uzsverot, ka zinātniski analītiskais dienests tiek veidots departamentu darba atbalstam.