Par notikumiem

Drukas versija
27. jūnijs, 2015

APKOPOTAS KASĀCIJAS INSTANCES ATZIŅAS TIESU LIETĀS PAR DZĪVESVIETAS DEKLARĒŠANU

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments apkopojis kasācijas instances atziņas saistībā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma piemērošanu. Apkopojumā ietvertas Augstākās tiesas nolēmumos paustās atziņas, kā arī Administratīvās apgabaltiesas spriedumos paustās atziņas lietās, kurās Augstākā tiesa atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību, pamatojoties uz to, ka tai nav radušās šaubas par pārsūdzētā sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā.
18. jūnijs, 2015

ZINĀTNISKAIS PADOMNIEKS REFERĒ AUGSTA LĪMEŅA DIGITĀLAJĀ ASAMBLEJĀ

Divas dienas – 17. un 18.jūnijā – Latvijas nacionālajā bibliotēkā notiek digitālā asambleja, kas ir Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē nozīmīgākais notikums atbilstoši vienai no trim Latvijas prezidentūras prioritātēm – „Digitālā Eiropa”. Asamblejas darba grupā „Digitālais vienotais tirgus radošajam saturam” kā autortiesību eksperts runātājs ir Augstākās tiesas Civillietu departamenta zinātniskais padomnieks Rihards Gulbis.
16. jūnijs, 2015

DARBU AUGSTĀKAJĀ TIESĀ BEIDZ TIESNESIS RAIMONDS GRĀVELSIŅŠ

Sasniedzot likumā „Par tiesu varu” noteikto maksimālo tiesneša amata vecumu, 16.jūnijā darbu Augstākajā tiesā beidz Civillietu tiesu palātas tiesnesis Raimonds Grāvelsiņš.
15. jūnijs, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS CIVILLIETU DEPARTAMENTU VADĪS EDĪTE VERNUŠA, CIVILLIETU TIESU PALĀTU – INETA OZOLA

Augstākās tiesas plēnumā, kas notika 15.jūnijā, par Civillietu departamenta priekšsēdētāju ievēlēta Edīte Vernuša, bet apelācijas instances – Civillietu tiesu palātas – priekšsēdētājas amatā – Ineta Ozola. Par abu amatu kandidātēm balsoja 31 tiesnesis, un abas saņēma 27 balsis par, 1 pret un 3 atturējās.
11. jūnijs, 2015

VĒLĒS AUGSTĀKĀS TIESAS CIVILLIETU DEPARTAMENTA UN CIVILLIETU TIESU PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJUS

Pirmdien, 15.jūnijā, tiek sasaukta Augstākās tiesas plēnuma sēde, kurā tiesneši vēlēs divu struktūrvienību vadītājus – Civillietu departamenta priekšsēdētāju un Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju.
9. jūnijs, 2015

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ VIESOJAS ĒĢIPTES KASĀCIJAS TIESAS VICEPREZIDENTS

Ēģiptes vārds Latvijā aktualizējās saistībā ar Latvijas un Austrālijas dubultpilsoņa žurnālista Pētera Grestes apcietināšanu, bet Ēģiptes Kasācijas tiesa kļuva populāra pēc tam, kad lika pārskatīt žurnālista lietu un atbrīvoja Gresti no apcietinājuma.
9. jūnijs, 2015

BIJUŠIE KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS TIESNEŠI AMATA PIENĀKUMUS PILDĪS RĪGAS APGABALTIESĀ

Ar Tieslietu padomes 8.jūnija lēmumu Augstākās tiesas tiesnešiem Ludmilai Poļakovai un Jānim Tiltiņam uzdots pildīt tiesneša amata pienākumus Rīgas apgabaltiesā.
1. jūnijs, 2015

CIVILLIETU TIESU PALĀTAS TIESNEŠA PIENĀKUMUS UZ LAIKU PILDA GUNTA FREIMANE

Lai nodrošinātu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas darbu līdz tās likvidācijai 2016.gada 31.decembrī, Tieslietu padome uzdevusi Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Guntai Freimanei pildīt Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumus tiesneša vakances laikā.
1. jūnijs, 2015

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ VIESOJAS KIRGIZSTĀNAS DELEGĀCIJA

29.maijā Augstāko tiesu apmeklēja Kirgizstānas delegācija. Pārstāvji no Kirgizstānas iepazinās ar administratīvo tiesu sistēmu Latvijā. Par to pastāstīja Augstākās tiesas tiesnese Jautrīte Briede, Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Anita Kovaļevska un Administratīvās rajona tiesas tiesnese Diāna Makarova.