Par notikumiem

Drukas versija
23. jūlijs, 2015

ARĪ ELEKTRONISKĀ FORMĀ IESNIEGTIEM PROCESUĀLAJIEM DOKUMENTIEM NEPIECIEŠAMI NORAKSTI

Procesuālos dokumentus tiesā var iesniegt gan papīra, gan elektroniskā formā. Likuma prasība iesniegt procesuālā dokumenta norakstus atbilstoši procesa dalībnieku skaitam vienlīdz attiecas gan uz papīra, gan elektroniskā formā iesniegtajiem procesuālajiem dokumentiem.
13. jūlijs, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM ADVOKĀTES ZVĒRESTU

Augstākās tiesas priekšsēdētājs 13.jūlijā pieņēma Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemtās advokātes Irēnas Liepiņas zvērestu.
10. jūlijs, 2015

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ VIESOJAS DZIESMUSVĒTKU DALĪBNIEKI NO BALTINAVAS

Neraugoties uz saspringto Dziesmusvētku mēģinājumu un koncertu grafiku, piektdien Augstākajā tiesā viesojās Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, kuri Rīgā ieradušies, lai piedalītos XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Interesi apskatīt Augstāko tiesu viņi bija izteikuši savam novadniekam, Baltinavas vidusskolas absolventam un tagad Augstākās tiesas tiesnesim Aivaram Keišam, lai uzzinātu, kāda ir Augstākās tiesas tiesneša ikdiena, kādām īpašībām un prasmēm jābūt cilvēkam, lai spētu izšķirt vissarežģītākos strīdus civillietās.
8. jūlijs, 2015

AUGSTĀKĀ TIESA: KASĀCIJAS INSTANCES TIESĀ PĀRSTĀVĪBAI IR ĪPAŠI NOTEIKUMI

Augstākās tiesas Civillietu departamentā, neskatoties uz jau 2014.gada 4.janvārī spēkā stājušajiem grozījumiem Civilprocesa likumā, turpina ienākt lietas ar kasācijas sūdzībām no pārstāvjiem, kuriem likums neļauj būt par pārstāvjiem kasācijas instances tiesā. Līdz ar to šādas sūdzības netiek izskatītas. (Civilprocesa likuma 453.panta sestā daļas 2.punkts, 459.panta piektā daļa (redakcijā pēc 2015.gada 26.maija)).
3. jūlijs, 2015

JAUTRĪTE BRIEDE PILDA AD HOC TIESNEŠA PIENĀKUMUS EIROPAS CILVĒKTIESĪBU TIESĀ

1.jūlijā Strasbūrā Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielā palāta mutvārdu procesā skatīja lietu „Jeronovičs pret Latviju”. Ad hoc tiesneša amata pienākumus šajā lietā pildīja Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese Jautrīte Briede.