Par notikumiem

Drukas versija
31. augusts, 2015

CIVILLIETU TIESU PALĀTAS TIESNEŠA PIENĀKUMUS UZ LAIKU PILDA MARIANNA TERJUHANA

Lai nodrošinātu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas darbu līdz tās likvidācijai 2016.gada 31.decembrī, Tieslietu padome atbalstīja Augstākās tiesas lūgumu uzdot Zemgales apgabaltiesas tiesnesei Mariannai Terjuhanai pildīt Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumus tiesneša vakances laikā.
25. augusts, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS PLĒNUMĀ 4.SEPTEMBRĪ – DISCIPLINĀRTIESAS VĒLĒŠANAS

Augstākās tiesas plēnumā, kas notiks 4.septembrī, tiesneši pārvēlēs trīs Disciplinārtiesas locekļus un arī Disciplinārtiesas priekšsēdētāju. Pagājuši pieci gadi, kopš saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” un Tiesnešu disciplinārās atbildības likumu Augstākās tiesas sastāvā tika izveidota Disciplinārtiesa un uz piecu gadu pilnvaru termiņu ievēlēti pirmie seši Disciplinārtiesas locekļi.
14. augusts, 2015

AUGSTĀKĀ TIESA: APSŪDZĪBAI KUKUĻOŠANAS KRIMINĀLLIETĀS JĀBŪT KONKRĒTAI

Formulējot apsūdzību krimināllietās par kukuļdošanu un kukuļņemšanu, ne vienmēr tiek ievērota Kriminālprocesa likuma prasība norādīt katra inkriminētā noziedzīga nodarījuma faktiskos apstākļus, kas nosaka juridisko kvalifikāciju, kā arī judikatūrā vairākkārt ietvertie norādījumi par apsūdzības konkrētību – secināts juridisko zinātņu doktores Valentijas Liholajas sadarbībā ar Augstāko tiesu veiktajā tiesu prakses apkopojumā krimināllietās pēc Krimināllikuma 320., 321., 322., 323.panta.
10. augusts, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS NOLĒMUMU KRĀJUMĀ – 2014.GADA JUDIKATŪRAS ESENCE

Augstākajai tiesai izdevies saglabāt tradīciju un izdot kārtējo – nu jau deviņpadsmito – kasācijas instances nozīmīgāko spriedumu un lēmumu krājumu. Grāmata „Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi 2014” tuvākajā laikā nelielā tirāžā būs pieejama izdevēja – VSIA „Latvijas Vēstnesis” – noteiktajās tirdzniecības vietās.
7. augusts, 2015

AUGSTĀKO TIESU APMEKLĒ VĀCIJAS UN LATVIJAS UNIVERSITĀŠU VASARAS SKOLAS STUDENTI

6. augustā Augstāko tiesu apmeklēja jurisprudences studenti no Humbolta Universitātes Berlīnē (Humboldt Universität zu Berlin) un Latvijas Universitātes. Studenti ieradušies Latvijā abu augstskolu kopīgi organizētās vasaras skolas/projekta „Projekt Netzwerk Ost-West” ietvaros.
3. augusts, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS SPORTA KOMANDAI TRĪSREIZ URĀ!

Augstākās tiesas sporta komanda „Virs mums ir tikai debesis” no Tieslietu ministrijas un tiesu varas 17.sporta spēlēm atgriezusies ar trīs diplomiem un labām emocijām.