Par notikumiem

Drukas versija
30. septembris, 2015

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ VIESOJAS EIROPAS VALSTU TIESU AMATPERSONAS

29.septembrī pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros Augstāko tiesu apmeklēja septiņi tiesneši un prokurore no Vācijas, Rumānijas, Slovēnijas un Nīderlandes pirmās un otrās instances tiesām, lai iepazītos ar Latvijas augstākās tiesu instances un Latvijas Tieslietu padomes darbu un dalītos arī savā pieredzē.
29. septembris, 2015

ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTĀ TIESNEŠA VAKANCES LAIKĀ STRĀDĀS APGABALTIESAS TIESNESE AMERIKA

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā no 29.septembra tiesneša pienākumus uz tiesneša vakances laiku pilda Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Dzintra Amerika. Augstākā tiesa izsludināja konkursu uz Augstākās tiesas tiesneša aizstāšanu, jo Administratīvo lietu departamenta tiesnese Dace Mita atrodas ilgstošā pagaidu prombūtnē.
28. septembris, 2015

CIVILLIETU DEPARTAMENTS GŪST PIEREDZI DĀNIJĀ UN NORVĒĢIJĀ

Augstākās tiesas Civillietu departaments piedalās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projektā, kura ietvaros organizēti divi departamenta pārstāvju pieredzes apmaiņas braucieni uz Dāniju un Norvēģiju. Projektā piedalījās Civillietu departamenta tiesneši Aigars Strupišs, Marika Senkāne un Zane Pētersone, tiesnešu palīgi Gunvaldis Davidovičs, Santa Vīgante, Anita Soloha un departamenta priekšsēdētājas palīdze Linda Vīgante.
25. septembris, 2015

PROKURATŪRAS VĒSTURE IR TIESU SISTĒMAS VĒSTURE – NORĀDA AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS

25.septembrī, piedaloties svinīgajā sēdē un sveicot Latvijas Republikas Prokuratūru tās izveidošanas 25.gadadienā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs atgādināja, ka prokuratūra ir tiesu sistēmas daļa, un prokuratūras ikdiena un svētki ir arī tiesu sistēmas ikdiena un svētki.
22. septembris, 2015

KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJS NORĀDA UZ JAUNIEM IZAICINĀJUMIEM CILVĒKTIRDZNIECĪBAS LIETU IZTIESĀŠANĀ

„Strauji mainīgajā pasaulē, vēršoties plašumā starptautiskajai noziedzībai, mums jābūt gataviem jauniem izaicinājumiem atklāt, izmeklēt, iztiesāt sarežģītus noziegumus, aizsargāt upurus arvien jaunos cilvēku tirdzniecības izpausmes veidos”, konferencē par upuru tiesību ievērošanu cilvēktirdzniecības lietās norādīja Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe.
21. septembris, 2015

AUGSTĀKĀ TIESA: LĪDZ AR BĒGĻU UZŅEMŠANU PALIELINĀSIES ADMINISTRATĪVO TIESU SLODZE

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments nosūtījis vēstuli valdības vadītājai Laimdotai Straujumai un Tieslietu ministrijai, vēršot uzmanību uz vairākiem problemātiskiem aspektiem, ar kuriem neizbēgami nāksies saskarties administratīvajām tiesām, palielinoties patvēruma meklētāju skaitam valstī. Šīs problēmas nepieciešams risināt vienlaikus ar jautājumu par bēgļu uzņemšanas iespējām – norāda departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa.
15. septembris, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS JAUNAJIEM TIESNEŠIEM VĒL DROSMI BŪT NEATKARĪGIEM SAVOS LĒMUMOS

Tiesnešu amata kandidātiem un jaunajiem tiesnešiem, kas mācās Latvijas Tiesnešu mācību centra jauno tiesnešu kursā, 15.septembrī bija nodarbību diena Augstākajā tiesā. Jaunie un topošie tiesneši tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju un iepazinās ar Augstākās tiesas un Latvijas tiesu sistēmas vēsturi.
10. septembris, 2015

LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS TIESĪBU PAMATLICĒJAM AUGUSTAM LĒBERAM VELTA STARPTAUTISKU KONFERENCI PAR KOMERCTIESĪBĀM

Apzinoties Latvijas tiesiskās sistēmas bagāto mantojumu, kas var kalpot par iedvesmu jaunām idejām, Augstākā tiesa sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un žurnālu „Jurista Vārds” 11.septembrī rīko senatora, viena no Latvijas tiesu sistēmas un civiltiesību pamatlicējiem Augusta Lēbera 150.jubilejai veltītu konferenci „Komerctiesības Baltijas tiesību telpā”.
10. septembris, 2015

BALTIJAS VALSTU AUGSTĀKĀS TIESAS DALĀS DARBA EFEKTIVIZĒŠANAS PIEREDZĒ

Lai piedalītos Latvijas Senāta senatora Augusta Lēbera 150.jubilejas nedēļas pasākumos, Latvijā ieradušās Lietuvas un Igaunijas Augstāko tiesu delegācijas. Pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados sāktā Baltijas valstu tiesnešu tikšanās tradīcija tiek turpināta arī mūsdienās.
9. septembris, 2015

VALSTS PREZIDENTS UN AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS AKTUALIZĒ TIESISKUMA JAUTĀJUMUS

Atzīstot par nepieciešamu stiprināt tiesiskumu valstī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Valsts prezidents Raimonds Vējonis 8.septembra tikšanās laikā vienojušies par Augstākās tiesas sadarbību ar Valsts prezidenta veidoto ekspertu komisiju, kas sagatavos priekšlikumus tiesiskās vides pilnveidošanai.