Par notikumiem

Drukas versija
6. janvāris, 2015

JAUNAS LIETAS CIVILLIETU TIESU PALĀTA VAIRS NESAŅEMS

Turpinot tiesu sistēmas reformu un pāreju uz tīro trīspakāpju instanču sistēmu, pakāpeniski notiek atteikšanās no Augstākās tiesas tiesu palātām. Krimināllietu tiesu palātas beidza darbību 31.decembrī, savukārt ar grozījumiem Civilprocesa likumā, kas stājušies spēkā 2015.gada 1.janvārī, paredzēts samazināt lietu plūsmu Civillietu tiesu palātā, jo palātas darbības beigu termiņš noteikts 2016.gada 31.decembrī.
5. janvāris, 2015

BEIDZOT PASTĀVĒT KRMINĀLLIETU TIESU PALĀTAI, MAINĀS AUGSTĀKĀS TIESAS STRUKTŪRA

Līdz ar Latvijas tiesu sistēmas reformu ar 1.janvāri mainījusies Augstākās tiesas struktūra. Augstākās tiesas sastāvā vairs nav Krimināllietu tiesu palātas un Kancelejai vairs nav Krimināllietu tiesu palātas sekretariāta.