Par notikumiem

Drukas versija
6. oktobris, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS DARBOSIES „JURISTA VĀRDA” KONSULTATĪVAJĀ PADOMĒ

Darbu atjaunojusi žurnāla „Jurista Vārds” konsultatīvā padome, un turpmāk redakcijas stratēģiskā padomdevēja sastāvā piedalīsies arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs.
5. oktobris, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEDALĀS STARPTAUTISKĀS TIESNEŠU ASOCIĀCIJAS KONGRESĀ

Šonedēļ, 5.–8.oktobrī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalās Starptautiskās tiesnešu asociācijas 58.kongresā, kas notiek Barselonā, Spānijā.
2. oktobris, 2015

SAŅEM PIRMĀS ZELTA IZDIENAS NOZĪMES

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Augstākās tiesas vēsturē ir divi vēsturiski nozīmīgi gadi – 1990.gads, kad atjaunotajā Latvijas valstī tika izveidota neatkarīga Latvijas Republikas Augstākā tiesa, un 1995.gads, kad sāka darboties trīspakāpju tiesu sistēma ar kasācijas instanci Augstākajā tiesā.
1. oktobris, 2015

DALĀS PIEREDZĒ PAR ADMINISTRATĪVO TIESU DARBU UN AKTUALITĀTĒM LATVIJĀ

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa un tiesnese Jautrīte Briede 1. un 2.oktobrī piedalās starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē „Administratīvā justīcija cilvēktiesību aizsardzībai šodien un perspektīvā Ukrainā”.
30. septembris, 2015

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ VIESOJAS EIROPAS VALSTU TIESU AMATPERSONAS

29.septembrī pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros Augstāko tiesu apmeklēja septiņi tiesneši un prokurore no Vācijas, Rumānijas, Slovēnijas un Nīderlandes pirmās un otrās instances tiesām, lai iepazītos ar Latvijas augstākās tiesu instances un Latvijas Tieslietu padomes darbu un dalītos arī savā pieredzē.
29. septembris, 2015

ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTĀ TIESNEŠA VAKANCES LAIKĀ STRĀDĀS APGABALTIESAS TIESNESE AMERIKA

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā no 29.septembra tiesneša pienākumus uz tiesneša vakances laiku pilda Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Dzintra Amerika. Augstākā tiesa izsludināja konkursu uz Augstākās tiesas tiesneša aizstāšanu, jo Administratīvo lietu departamenta tiesnese Dace Mita atrodas ilgstošā pagaidu prombūtnē.
28. septembris, 2015

CIVILLIETU DEPARTAMENTS GŪST PIEREDZI DĀNIJĀ UN NORVĒĢIJĀ

Augstākās tiesas Civillietu departaments piedalās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projektā, kura ietvaros organizēti divi departamenta pārstāvju pieredzes apmaiņas braucieni uz Dāniju un Norvēģiju. Projektā piedalījās Civillietu departamenta tiesneši Aigars Strupišs, Marika Senkāne un Zane Pētersone, tiesnešu palīgi Gunvaldis Davidovičs, Santa Vīgante, Anita Soloha un departamenta priekšsēdētājas palīdze Linda Vīgante.
25. septembris, 2015

PROKURATŪRAS VĒSTURE IR TIESU SISTĒMAS VĒSTURE – NORĀDA AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS

25.septembrī, piedaloties svinīgajā sēdē un sveicot Latvijas Republikas Prokuratūru tās izveidošanas 25.gadadienā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs atgādināja, ka prokuratūra ir tiesu sistēmas daļa, un prokuratūras ikdiena un svētki ir arī tiesu sistēmas ikdiena un svētki.
22. septembris, 2015

KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJS NORĀDA UZ JAUNIEM IZAICINĀJUMIEM CILVĒKTIRDZNIECĪBAS LIETU IZTIESĀŠANĀ

„Strauji mainīgajā pasaulē, vēršoties plašumā starptautiskajai noziedzībai, mums jābūt gataviem jauniem izaicinājumiem atklāt, izmeklēt, iztiesāt sarežģītus noziegumus, aizsargāt upurus arvien jaunos cilvēku tirdzniecības izpausmes veidos”, konferencē par upuru tiesību ievērošanu cilvēktirdzniecības lietās norādīja Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe.
21. septembris, 2015

AUGSTĀKĀ TIESA: LĪDZ AR BĒGĻU UZŅEMŠANU PALIELINĀSIES ADMINISTRATĪVO TIESU SLODZE

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments nosūtījis vēstuli valdības vadītājai Laimdotai Straujumai un Tieslietu ministrijai, vēršot uzmanību uz vairākiem problemātiskiem aspektiem, ar kuriem neizbēgami nāksies saskarties administratīvajām tiesām, palielinoties patvēruma meklētāju skaitam valstī. Šīs problēmas nepieciešams risināt vienlaikus ar jautājumu par bēgļu uzņemšanas iespējām – norāda departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa.