Par notikumiem

Drukas versija
15. jūnijs, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS CIVILLIETU DEPARTAMENTU VADĪS EDĪTE VERNUŠA, CIVILLIETU TIESU PALĀTU – INETA OZOLA

Augstākās tiesas plēnumā, kas notika 15.jūnijā, par Civillietu departamenta priekšsēdētāju ievēlēta Edīte Vernuša, bet apelācijas instances – Civillietu tiesu palātas – priekšsēdētājas amatā – Ineta Ozola. Par abu amatu kandidātēm balsoja 31 tiesnesis, un abas saņēma 27 balsis par, 1 pret un 3 atturējās.
11. jūnijs, 2015

VĒLĒS AUGSTĀKĀS TIESAS CIVILLIETU DEPARTAMENTA UN CIVILLIETU TIESU PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJUS

Pirmdien, 15.jūnijā, tiek sasaukta Augstākās tiesas plēnuma sēde, kurā tiesneši vēlēs divu struktūrvienību vadītājus – Civillietu departamenta priekšsēdētāju un Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju.
9. jūnijs, 2015

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ VIESOJAS ĒĢIPTES KASĀCIJAS TIESAS VICEPREZIDENTS

Ēģiptes vārds Latvijā aktualizējās saistībā ar Latvijas un Austrālijas dubultpilsoņa žurnālista Pētera Grestes apcietināšanu, bet Ēģiptes Kasācijas tiesa kļuva populāra pēc tam, kad lika pārskatīt žurnālista lietu un atbrīvoja Gresti no apcietinājuma.
9. jūnijs, 2015

BIJUŠIE KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS TIESNEŠI AMATA PIENĀKUMUS PILDĪS RĪGAS APGABALTIESĀ

Ar Tieslietu padomes 8.jūnija lēmumu Augstākās tiesas tiesnešiem Ludmilai Poļakovai un Jānim Tiltiņam uzdots pildīt tiesneša amata pienākumus Rīgas apgabaltiesā.
1. jūnijs, 2015

CIVILLIETU TIESU PALĀTAS TIESNEŠA PIENĀKUMUS UZ LAIKU PILDA GUNTA FREIMANE

Lai nodrošinātu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas darbu līdz tās likvidācijai 2016.gada 31.decembrī, Tieslietu padome uzdevusi Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Guntai Freimanei pildīt Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumus tiesneša vakances laikā.
1. jūnijs, 2015

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ VIESOJAS KIRGIZSTĀNAS DELEGĀCIJA

29.maijā Augstāko tiesu apmeklēja Kirgizstānas delegācija. Pārstāvji no Kirgizstānas iepazinās ar administratīvo tiesu sistēmu Latvijā. Par to pastāstīja Augstākās tiesas tiesnese Jautrīte Briede, Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Anita Kovaļevska un Administratīvās rajona tiesas tiesnese Diāna Makarova.
29. maijs, 2015

PĒTERIS DZALBE SAŅEM JELGAVAS PILSĒTAS ATZINĪBAS ZĪMI

Jelgavas 750 gadu jubilejas ietvaros 11 cilvēkiem, kas ar savu darbu, idejām un cerībām veicinājuši Jelgavas izaugsmi, pasniegtas Jelgavas jubilejas atzinības zīmes „Jelgava 750 – Vēstures griežos”. Balvu saņēma arī Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs, jelgavnieks Pēteris Dzalbe.
28. maijs, 2015

SAEIMA APSTIPRINA IVARU BIČKOVIČU AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA AMATĀ

Saeima šodien Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā uz otro pilnvaru termiņu apstiprināja līdzšinējo Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Par viņu balsoja 53 deputāti, pret 27, četri atturējās.
25. maijs, 2015

VALSTS KONTROLE AUGSTĀKĀS TIESAS GADA PĀRSKATAM DOD POZITĪVU ATZINUMU BEZ IEBILDĒM

Valsts kontrole revīzijā guvusi pārliecību, ka Augstākās tiesas 2014.gada pārskats ir sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām un visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Augstākās tiesas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un darbības rezultātiem.
22. maijs, 2015

CIVILLIETU DEPARTAMENTA TIESNEŠI TIEKAS AR ŽENĒVAS UNIVERSITĀTES PROFESORI ŠAPUĪ

Latvijas vizītes laikā 22. maijā starptautiski atzītā civiltiesību eksperte, Ženēvas Universitātes profesore Kristīne Šapuī (Christine Chappuis) tikās ar Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnešiem Aigaru Strupišu un Zani Pētersoni.