Par notikumiem

Drukas versija
28. novembris, 2016

DALĀS PIEREDZĒ PAR AUGSTĀKO TIESU LOMU TIESLIETU PADOMJU DARBĀ, SABIEDRĪBAS IZGLĪTOŠANĀ UN TIESU LIETU TERMIŅU SAMAZINĀŠANĀ

Novembra beigās Augstākās tiesas pārstāvji projekta „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” ietvaros piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā Ungārijas Augstākajā tiesā.
17. novembris, 2016

AUGSTĀKO TIESU APMEKLĒ EIROPAS TIESĪBU INSTITŪTA PREZIDENTE

Trešdien, 16.novembrī, Augstākajā tiesā viesojās Eiropas Tiesību institūta (European Law Institute) prezidente Diana Wallis. Eiropas Tiesību institūta prezidente Augstākajā tiesā tikās ar Administratīvo lietu departamenta tiesnesēm Dzintru Ameriku un Rudīti Vīdušu un Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāju Anitu Zikmani. 
14. novembris, 2016

PLĒNUMS SATVERSMES TIESAS TIESNEŠA AMATAM VIRZA JĀNI NEIMANI

Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce pirmdien, 14.novembrī, nolēma Satversmes tiesas tiesneša amatam virzīt Administratīvo lietu departamenta tiesnesi Jāni Neimani. 
11. novembris, 2016

AUGSTĀKĀS TIESAS DEPARTAMENTU PRIEKŠSĒDĒTĀJU SĒDE IZŠĶIR JAUTĀJUMUS PAR LIETU PAKĻAUTĪBU

Augstākās tiesas priekšsēdētāja sasauktā departamentu priekšsēdētāju sēdē 21.oktobrī izšķirti divi tiesas un tiesneša iesniegti jautājumi par lietu pakļautību.
11. novembris, 2016

AUGSTĀKĀ TIESA RĪGAS APGABALTIESAI DĀVINA VĒSTURISKU FOTOGRĀFIJU STENDU

Rīgas apgabaltiesas svinīgajā sanāksmē 10.novembrī, kas bija veltīta Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs kolēģiem pasniedza dāvanu – vēsturisku fotogrāfiju stendu, kas ir atgādinājums par Rīgas apgabaltiesas miertiesnešiem, kas stiprināja tiesiskumu Latvijas brīvvalsts pirmajā laikā.
8. novembris, 2016

KANDIDĒT SATVERSMES TIESAS TIESNEŠA AMATAM PIETEIKUŠIES DIVI AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠI

Augstākās tiesas plēnumam, izvirzot Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu no Latvijas tiesnešu vidus, būs jāizšķiras starp diviem Augstākās tiesas tiesnešiem. Pieteikumu kandidēt uz šo amatu iesnieguši Administratīvo lietu departamenta tiesneši Jānis Neimanis un Rudīte Vīduša.
3. novembris, 2016

LATVIJAS TIESNEŠI IEPAZĪSTAS AR KANĀDAS TIESU DARBA PIEREDZI

Aizvadītajā nedēļā, no 24. līdz 28.oktobrim, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs kopā ar apgabaltiesu priekšsēdētājiem un Tiesu administrācijas pārstāvjiem pieredzes apmaiņas vizītē iepazinās ar Kanādas tiesu sistēmu.
2. novembris, 2016

INTARS BISTERS PĀRCELTS CIVILLIETU DEPARTAMENTA TIESNEŠA AMATĀ

Ar Tieslietu padomes lēmumu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesis Intars Bisters no 2.novembra pārcelts Civillietu departamenta tiesneša amatā.