Par notikumiem

Drukas versija
25. augusts, 2016

JAUNIE TIESNEŠI UN AMATA KANDIDĀTI MĀCĀS VADĪT TIESAS PROCESU

Trešdien, 24.augustā, Augstākās tiesas zālē notika tiesas process bez dalībniekiem, bet ar treneriem. Proti, seši rajona (pilsētu) tiesu tiesneši, kas tikko sākuši pildīt amata pienākumus vai vēl stažējas tiesneša amatam, trenējās tiesas procesa vadību. Viņu padomdevēji bija Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa un Rīgas apgabaltiesas tiesnese Dzintra Balta.
16. augusts, 2016

IZDOTA ADMINISTRATĪVO TIESĪBU MĀCĪBU GRĀMATA

Trīs administratīvo tiesību jomā atzīti autori – Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docētāji Dr.iur. Jautrīte Briede, profesore, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese, Dr.iur. Edvīns Danovskis, docents, Saeimas Juridiskā biroja vecākais juridiskais padomnieks, Anita Kovaļevska, lektore, Administratīvās apgabaltiesas tiesnese – pabeiguši nozīmīgu darbu – izdota monogrāfija “Administratīvās tiesības”.
16. augusts, 2016

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ VIESOJAS EIROPAS UNIVERSITĀŠU VASARAS SKOLU STUDENTI

Jūlijā un augustā Augstākajā tiesā viesojās jurisprudences studenti un pasniedzēji no vairākām vadošām Eiropas augstskolām, kas Latviju apmeklēja vasaras skolu programmu ietvaros. Vizīšu laikā studenti iepazinās ar Augstākās tiesas lomu un tās funkcijām, Latvijas tiesu sistēmu, kā arī iesaistījās diskusijās ar tiesas darbiniekiem.