Par notikumiem

Drukas versija
27. janvāris, 2017

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEDALĀS EIROPAS CILVĒKTIESĪBAS TIESAS GADA ATKLĀŠANĀ

Piektdien, 27.janvārī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs devies uz Strasbūru, lai piedalītos tradicionālajā Eiropas Cilvēktiesību tiesas gada atklāšanā un seminārā “Nerepatriēšana kā starptautisko tiesību princips un tiesu iestāžu loma tā īstenošanā”.
26. janvāris, 2017

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM NOTĀRES ZVĒRESTU

Ceturtdien, 26.janvārī, Augstākajā tiesā notika notāra zvēresta ceremonija, kurā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma jaunās notāres Ievas Krūmiņas zvērestu.
25. janvāris, 2017

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS PREZIDENTS ATZINĪGI NOVĒRTĒ NACIONĀLO AUGSTĀKO TIESU SADARBĪBU

Augstākās tiesas realizētā projekta “Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” ietvaros no 18. līdz 20. janvārim Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa, Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājs Jānis Supe, Komunikācijas nodaļas preses sekretāre Baiba Kataja, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas zinātniski analītiskais padomnieks Aleksandrs Potaičuks un padomniece ES tiesību jautājumos Solvita Harbaceviča piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Eiropas Savienības Tiesā Luksemburgā. Vizītē piedalījās arī pārstāvji no Lietuvas, Spānijas un Ungārijas Augstākajām tiesām.
25. janvāris, 2017

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PRASA ĒTIKAS KOMISIJAS ATZINUMU PAR TIESNEŠA BISTERA RĪCĪBU

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs nosūtījis Tiesnešu ētikas komisijai pieprasījumu sniegt atzinumu par Augstākās tiesas tiesneša Intara Bistera rīcības ētiskumu.
24. janvāris, 2017

APKOPOTA TIESU PRAKSE SODU NOTEIKŠANĀ, SASKAITĪŠANĀ UN AIZSTĀŠANĀ

Pēc Augstākās tiesas pasūtījuma Latvijas Universitāte organizēja pētījumu par tiesu praksi sodu noteikšanā par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem un pēc vairākiem spriedumiem, sodu saskaitīšanā un aizstāšanā (Krimināllikuma 50., 51. un 52.pants). Pētījumu sagatavoja Juridiskās fakultātes profesore juridisko zinātņu doktore Valentija Liholaja. Pētījuma izstrādei izmantoti 100 tiesu nolēmumi. 
19. janvāris, 2017

DISCIPLINĀRTIESA GROZA TIESNESEI PIEMĒROTO DISCIPLINĀRSODU

Ceturtdien, 19.janvārī, izvērtējot rajona tiesas tiesneses pārsūdzētā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmuma tiesiskumu, Disciplinārtiesa atcēla Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu daļā un grozīja tiesnesei uzlikto disciplinārsodu, rājiena vietā uzliekot piezīmi.
19. janvāris, 2017

AUGSTĀKĀS TIESAS DARBINIEKI PIEDALĀS DISKUSIJĀS UN GŪST PIEREDZI EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĀ

Augstākās tiesas realizētā projekta “Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” ietvaros no 18. līdz 20. janvārim Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa, Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājs Jānis Supe, Komunikācijas nodaļas preses sekretāre Baiba Kataja, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas zinātniski analītiskais padomnieks Aleksandrs Potaičuks un padomniece ES tiesību jautājumos Solvita Harbaceviča piedalās pieredzes apmaiņas vizītē Eiropas Savienības Tiesā Luksemburgā.
18. janvāris, 2017

TIESNESIS BISTERS NORAIDA PĀRMETUMUS; AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEPRASA PASKAIDROJUMU

Otrdien, 17.janvārī, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnešu sapulcē tiesnesis Intars Bisters sniedza mutisku skaidrojumu un noraidīja izteiktās aizdomas par neobjektivitāti, izskatot noteiktas lietas. Savukārt Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs jau pirmdien, 16.janvārī, pieprasīja tiesnesim Bisteram rakstisku paskaidrojumu par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar atsevišķu lietu objektīvu izskatīšanu.
16. janvāris, 2017

ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTA TIESNESI PAGAIDU PROMBŪTNES LAIKĀ AIZSTĀS APGABALTIESAS TIESNESE VIŠĶERE

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā no 16.janvāra tiesneša pienākumus tiesneša pagaidu prombūtnes laikā pilda Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Ieva Višķere. Ieva Višķere atsaucās Augstākās tiesas izsludinātajai iespējai pieteikties uz Administratīvo lietu departamenta tiesneša aizstāšanu pagaidu prombūtnē. Administratīvo lietu departaments atbalstīja tiesneses kandidatūru, pozitīvu atzinumu deva arī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.
12. janvāris, 2017

TIEKAS SATVERSMES TIESAS UN AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJI

Ceturtdien,12. janvārī, Augstākajā tiesā notika Satversmes tiesas un Augstākās tiesas priekšsēdētāju tikšanās. Tās laikā Aldis Laviņš un Ivars Bičkovičs pārrunāja abu augstāko tiesu varas institūciju darba aktualitātes un turpmāko sadarbību.