Par notikumiem

Drukas versija
29. novembris, 2017

STRĪDS PAR AUGSTSKOLAS ADMINISTRATĪVAJAM PERSONĀLAM UZLIKTO DISCIPLINĀRSODU IZRIET NO DARBA TIESISKAJĀM ATTIECĪBĀM UN NAV IZSKATĀMS ADMINISTRATĪVĀ PROCESA KĀRTĪBĀ

Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēde, izskatot Administratīvās rajona tiesas tiesneša jautājumu par augstskolas administratīvā personāla darba tiesisko attiecību strīda pakļautību, secināja, ka šāds strīds nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā.
24. novembris, 2017

PUBLICĒTS PĒTĪJUMS PAR TIESU PRAKSI KRIMINĀLLIETĀS PAR NOZIEDZĪGIEM NODARĪJUMIEM PRET NEPILNGADĪGĀ TIKUMĪBU UN DZIMUMNEAIZSKARAMĪBU

Šā gada pavasarī Latvija Tiesnešu mācību centrā norisinājās vērienīgas mācības tiesnešiem, prokuroriem un citiem juristiem par seksuālas vardarbības pret bērniem apkarošanu un tiesu sistēmas lomu cīņā ar to. Papildus mācību pasākumiem tika veikts pētījums „Tiesu prakse krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību, kas izdarīti ar nepilngadīgo”.
23. novembris, 2017

PUBLISKI TIESISKO ATTIECĪBU NODIBINĀŠANAI NEPIECIEŠAMO JURIDISKO FAKTU KONSTATĒ ADMINISTRATĪVĀ TIESA

Izšķirot jautājumu par lietu piekritību, Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēde atzinusi, ka juridiskā fakta, kas nepieciešams publiski tiesisko attiecību nodibināšanai, konstatēšana jāveic administratīvajai tiesai. Tas attiecas arī uz tiem juridiskajiem faktiem, kuru konstatēšanas kompetence tieši noteikta Civilprocesa likuma 288.panta otrajā daļā.
23. novembris, 2017

VALSTS PREZIDENTS RĪGAS PILĪ PASNIEDZ AUGSTĀKOS VALSTS APBALVOJUMU

Latvijas Republikas proklamēšanas dienā, 18. novembrī, svinīgā ceremonijā Rīgas pilī valsts augstākos apbalvojumus saņēma Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis Valerijans Jonikāns un Administratīvo lietu departamenta tiesnese Ilze Skultāne.
22. novembris, 2017

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS TIEKAS AR ĶĪNAS VĒSTNIEKU

Trešdien, 22. novembrī, Augstāko tiesu apmeklēja Ķīnas vēstnieks Latvijā Huans Juns (Huang Yong). Vēstnieks tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču.
17. novembris, 2017

LATVIJAS VALSTS 99.GADADIENĀ AUGSTĀKĀ TIESA ATKLĀJ SENĀTA SIMTGADES SIMBOLISKO ZĪMI

Par Latvijas Senāta simtgades simbolu Augstākā tiesa izvēlējusies Sipju dižozolu no Latvijas Senāta Apvienotās sapulces pirmā priekšsēdētāja Kristapa Valtera dzimtā Rumbas pagasta. Simbolisko Latvijas Senāta simtgades zīmi Augstākā tiesa oficiāli atklāja Latvijas valsts 99.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā 17.novembrī.
15. novembris, 2017

JAUNIE JURISTI NO BERLĪNES APMEKLĒ AUGSTĀKO TIESU

15. novembrī Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Reinis Odiņš tikās ar jaunajiem juristiem no Berlīnes, kas šobrīd praktizējas Vācijas Augstākajā tiesā un ir ieradušies Latvijā mācību vizītē.
14. novembris, 2017

SENATORA AUGUSTA RUMPĒTERA MAZMEITA AUGSTĀKĀS TIESAS MUZEJAM DĀVINA SAVU GRĀMATU

“Mani vecvecāki bija gājputni pret pašu gribu, kas nekad nebeidza mīlēt Latviju un tā arī līdz galam neiedzīvojās Amerikā” – tā par saviem vecvecākiem – Latvijas Senāta senatoru Augustu Rumpēteru un baltu filologiem Jāni un Līviju Bičoliem saka Rita Laima Bērziņa, dzimusi Rumpētere.
9. novembris, 2017

“JURISTA VĀRDA” 1000.NUMURĀ UN KONFERENCĒ – ARĪ AUGSTĀKĀS TIESAS DEVUMS

Rīt, 10.novembrī, žurnāla “Jurista Vārds” lasītāju un autoru forumā “Latvijas tiesiskās sistēmas izaicinājumi valsts otrajā simtgadē” Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalīsies diskusijā par tiesiskās sistēmas efektivitāti un nākotnes ideālo tiesu sistēmu, bet Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa diskusijā par tieslietu un ekonomikas mijiedarbību.
9. novembris, 2017

APKOPOTA TIESU PRAKSE PAR NOZIEDZĪGU NODARĪJUMU PAR SMAGIEM MIESAS BOJĀJUMIEM KVALIFIKĀCIJU

Pēc Augstākās tiesas pasūtījuma apkopota tiesu prakse par noziedzīgu nodarījumu par smagiem miesas bojājumiem kvalifikācijas jautājumiem un to kopību ar citiem noziedzīgiem nodarījumiem.