Par notikumiem

Drukas versija
28. februāris, 2017

AUGSTĀKĀS TIESAS PLĒNUMS 3.MARTĀ IZVĒRTĒS AIZVADĪTĀ GADA DARBU

Piektdien, 3.martā, Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce izvērtēs Augstākās tiesas darbu 2016.gadā. Augstākās tiesas plēnumā piedalīties aicināts ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers un tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs.
24. februāris, 2017

TIESNESIS STRUPIŠS VĒRŠAS AR IESNIEGUMU TIESNEŠU ĒTIKAS KOMISIJĀ

Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis Aigars Strupišs šodien, 24.februārī,  vēršas ar iesniegumu Tiesnešu ētikas komisijā. Tiesneša iesniegumā lūgts atbildēt uz jautājumu, vai Tiesnešu ētikas komisijas ieskatā saskatāms tiesneša ētikas normu pārkāpums, ja tiesnesis piedalījies jautājuma izlemšanā par kasācijas tiesvedības ierosināšanu lietā, kuras pusei pirms pieciem gadiem, nebūdams tiesneša amatā, sniedzis neatkarīga eksperta atzinumu ar izskatāmo lietu nesaistītos tiesību jautājumos.
24. februāris, 2017

AUGSTĀKĀS TIESAS PĀRSTĀVJI PIEDALĀS PIEREDZES APMAIŅĀ PAR TIESU ZINĀTNISKI ANALĪTISKO DARBU UN KOMUNIKĀCIJU

Augstākās tiesas realizētā projekta “Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” ietvaros no 15. līdz 17. februārim Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane, Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece, Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājs Jānis Supe un Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītāja Solvita Harbaceviča piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Spānijas Augstākajā tiesā. Vizītē piedalījās arī pārstāvji no Lietuvas un Ungārijas Augstākajām tiesām.
23. februāris, 2017

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS SOLA TIESU PRAKSES PĒTĪJUMU PAR VIENOŠANĀS PROCESIEM

Galvenais akcents gadskārtējā virsprokuroru sanāksmē, kas notika 22.februārī, bija sodu politika un prokuratūras loma tās veidošanā. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, uzrunājot konferences dalībniekus, īpaši akcentēja skaidru un saprotamu lēmumu nepieciešamību lietās, kurās kriminālprocesā un iztiesāšanas procesā slēgtas vienošanās starp prokuroru un apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu.
22. februāris, 2017

APKOPOTA NACIONĀLO UN STARPTAUTISKO TIESU PRAKSE LIETU IZTIESĀŠANĀ BEZ APSŪDZĒTĀ PIEDALĪŠANĀS UN APSŪDZĒTĀ PROMBŪTNĒ

Pēc Augstākās tiesas pasūtījuma Latvijas Universitāte veica pētījumu „Par tiesu praksi Kriminālprocesa likuma 464.panta un 465.panta piemērošanā”. Pētījumu izstrādāja profesore Dr.iur. Kristīne Strada-Rozenberga. Kriminālprocesa likuma 463.panta pirmā daļa noteic, ka apsūdzētā piedalīšanās krimināllietas iztiesāšanā ir obligāta. Tiesu prakses apkopojuma mērķis bija apzināt tiesu praksi Kriminālprocesa likuma 464., 465.panta piemērošanā, proti, iztiesāšanā bez apsūdzētā piedalīšanās un iztiesāšanā apsūdzētā prombūtnē (in absentia), konstatēt problēmjautājumus tiesu praksē un iespējamās nepilnības procesuālajā regulējumā.
15. februāris, 2017

ĒNU DIENĀ SKOLĒNI IEPAZĪST AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠA DARBU

15.februārī, Ēnu dienas ietvaros, Augstāko tiesu apmeklēja desmit skolēni no Skrīveriem, Cesvaines, Īslīces, Smiltenes, Ventspils un Rīgas, iepazīstot Augstākās tiesas darba ikdienu un tiesneša darbu.
15. februāris, 2017

AUGSTĀKĀ TIESA AICINA UZ STARPTAUTISKU KONFERENCI PAR EFEKTĪVU TIESU DARBU

2017.gada 21.aprīlī Latvijas Universitātes Lielajā aulā notiks Augstākās tiesas vadītā projekta „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” noslēguma konference.
14. februāris, 2017

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM DIVU NOTĀRU ZVĒRESTU

Otrdien, 14.februārī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma notāru Ivetas Ozoliņas un Ineses Morozas zvērestu. Iveta Ozoliņa iecelta par zvērinātu notāri Vidzemes apgabaltiesas darbības teritorijā Valkā un Smiltenē, Inese Moroza – Latgales darbības teritorijā Daugavpilī.
10. februāris, 2017

APKOPOTA TIESU PRAKSE UZŅĒMUMU REĢISTRA LIETĀS

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa apkopojusi Administratīvo lietu departamenta praksi Uzņēmumu reģistra lietās. Tiesu prakses apkopojuma pamatā ir Augstākās tiesas nolēmumi, kas sagatavoti Uzņēmumu reģistra lietās laikā no 2004.gada līdz 2016.gadam, kā arī atsevišķas tiesas atziņas par vispārīgiem tiesību jautājumiem.